• De deltidsbrandmän som i december sade upp sig har återkommit, fast i mindre styrka. Missnöje kring engagemang från politikerna växer. Foto: Stefan Hedström

Missnöje bland deltidsbrandmän

Trots att majoriteten av de deltidsbrandmän som i december sade upp sig från sin tjänst, är tillbaka i arbetet växer visst missnöje ändå fram. Den överenskommelsen som nåddes tycks stryka medhårs men ostämda röster hörs eka genom det nya avtalet.
En av dem är Kjell Eriksson, styrkeledare på deltid på Vikingstad brandstation.

– Det framställs som om att ingen större skada är skedd men 38 brandmän sade upp sig. Nio plus en kommer inte tillbaka. I Vikingstad sade elva brandmän plus en styrkeledare upp sig och sex plus ett befäl kommer inte tillbaka. Det innebär att det återstår tre styrkeledare plus tre brandmän som ska svara för fyra jourgrupper, där det normalt går åt tolv man. Därtill att det inte finns någon respekt eller förtroende för ledningen inom Räddningstjänsten Östergötland hos, nära nog, samtliga deltidsbrandmän inom Linköpings kommun, säger han.

Föga förändring

Förhandlingarna kring ett nytt, tydligare avtal har pågått under lång tid. Räddningstjänsten Östergötland – RTÖG – ville hitta en lösning gällande den otydliga arbetsbeskrivning för ersättning som då fanns för deltidsbrandmännen. Men Kjell Eriksson är av annan åsikt.

– Hade RTÖG:s (Räddningstjänsten i Östergötland, reds. anm.) ledning velat diskutera knäckfrågan i konflikten – ersättning för styrkeledarna samt ersättning för obligatorisk läkarundersökning – så hade denna konflikt varit löst för länge sedan, och vi hade sluppit uppsägningar. I stället har man lagt fokus på vad vi ska utföra för ersättningarna. Det man har kommit fram till är samma uppgifter som vi alltid har skött, menar Kjell Eriksson som arbetat som styrkeledare sedan 1991.

– Han har till viss del rätt i att arbetsuppgifterna är de samma med den skillnaden att det nu är tydligt vilka uppgifter som ingår i ersättningen som en deltidsbrandman får. Tidigare tolkades det där lite olika men det har nu förtydligats, säger Sylvia Rydström, kommunikationsstrateg på Räddningstjänsten Östergötland. Hon poängterar också att frågan gällande ersättning för läkarundersökning, nu ligger uppe på central nivå.

Svårflirtad förhandling

Det nya avtalet har legat i träda länge nu. Sylvia Rydström menar att Räddningstjänsten Östergötland för över ett år sedan ville säga upp avtalet för deltidsbrandmännen och i stället arbeta fram ett nytt där ersättningsnivåer och arbetsbeskrivning inte lämnas för egen tolkning. Men ingen ville förhandla menar Sylvia Rydström och tvisten höll därför i sig. I dag är visserligen majoriteten av deltidarna tillbaka i arbete men då inte alla ville återgå till sin tjänst landade Station Vikingstads beredskap på en lägre nivå än tidigare. Förbundet menar dock att det inte är ett problem då Station Lambohov kan täcka upp vid behov.

–Även om Station Lambohov ska svara upp mot Vikingstads förstahandsområde, så blir det längre insatstider och där igenom ett sämre skydd för tredje man i det området. Inte om utan när det blir dubbellarm, alltså på Station Lambohov och Station Vikingstad samtidigt, så blir insatstiderna avsevärt sämre, säger Kjell Eriksson. Sylvia Rydström å sin sida anser att det i dagsläget är fullt tillräckligt.

– Generellt sett har vi i dag perioder där Station Lambohov redan täcker upp för Vikingstad. Vi bedömer att vi klarar av det i nuläget men självklart behöver vi se över hur vi hanterar bemanningen på sikt. Överlag är det svårare att rekrytera personal till deltidstjänsterna i dag så vi får jobba med den personal vi har. Vi kan inte trolla fram personal men vi tittar hela tiden på utvecklingen, säger hon.

Politikernas tur att agera

Deltidstjänsterna ligger på stationerna Vikingstad, Bestorp, Ulrika och Ljungsbro. Kjell Eriksson tycker främst att ansvaret ligger hos politikerna.

– Det är egendomligt hur politikerna agerar. De spelar rysk roulette. Jag undrar vad Linköpings politiker anser om en förbundsledning som genom sitt agerande får brandmän att sluta sina anställningar, och som till stora delar slår sönder en väl fungerande deltidsstation med engagerade, motiverade brandmän. För yttersta ansvaret ligger på politikerna att svara för kommuninvånarnas skydd och säkerhet vad gäller Räddningstjänsten, även om dem delegerat det till RTÖG, avslutar han.