• Mangnus Fröhler är präst. Ett jobb han trivs med. Foto: Privat

Mitt jobb – Magnus Fröhler

Hej Magnus – vad jobbar du med?

– Jag är präst i Vreta Klosters församling.

Vad gör en präst när han inte står och predikar på söndagarna?

– Det är nog lättare att säga vad vi inte gör men kort sagt handlar det mycket om att förbereda olika saker. Det kan vara en begravning, en vigsel eller kanske ett sorgesamtal med någon som nyss mist någon närstående. Att vara präst ett är väldigt omväxlande arbete.

I ena stunden välkomnar du ett barn till världen och sedan så begraver du en annan person.

– Jo, så är det och det är väl det som är det fina med det här jobbet. Man får vara med i livets alla skiften.

Många säger idag att de inte tror på Gud men när det händer stora trauman i livet så vänder man sig ofta till kyrkan i alla fall.

– När det går bra för oss så tycker vi oss inte behöva Gud eller kyrkan men vi finns alltid till och alla är välkomna till oss. Gud vill vara som en pappa för oss som säger att trots att så är det okey.