• Folkpartiets Rebecka Gabrielsson föreslås bli barn- och ungdomsnämndens ordförande. Foto: Tommy Pettersson

Mittenvinden blåser in

I måndags presenterades persongalleriet för den nya styrande partitrojkan i Linköping.

Folkpartiet, Miljöpartiet och Socialdemokraterna har nu bestämt vilket inflytande respektive parti ska få i nämnder och bolagsstyrelser. Partierna går därmed vidare i sin gemensamma utformning av det politiska innehållet i Linköping den kommande mandatperioden.

Politisk innehåll

Under förra veckan inledde de tre partierna samtal om hur man skulle kunna styra Linköping under mandatperioden 2015-2018. Förutsättningarna finns rent matematiskt och nu återstår det att komma överens om det politiska innehållet och vilka partier och personer som ska bemanna de tunga förtroende uppdragen i nämnder och styrelser.

Mittenfåran segrar

Socialdemokraterna och Miljöpartiet bjöd gemensamt in Folkpartiet efter att först ha fört egna informella samtal. ”Samtalspartierna” får egen majoritet i kommunfullmäktige genom att Socialdemokraterna har 27 mandat, Miljöpartiet har skramlat ihop 7 mandat och Folkpartiet får sex mandat. Summa totalt: 40 mandat av 79 fullmäktigeplatser besätts av den nya majoriteten och därmed behöver man inte vara rädd för att Sverigedemokraterna ska få en vågmästarställning.

– Vi hade representantskap i måndags där vi fick ett öppet mandat om att förhandla om förutsättningar för ett majoritetssamarbete och känner oss efter dagens samtal försiktigt positiva, säger Kristina Edlund, arbetarkommunens ordförande och fortsätter.

– Det är inte så konstigt att vi först har haft samtal och samarbete med Miljöpartiet och att vi sedan dessutom följer den nationella trenden. Vi har varit överens om att vi kan komma att gå över blockgränserna.

Stridsfrågor?

Det blåser en mittenvind i svensk politik just nu och om man undantar vissa småkommuners mer udda samarbetesgrupperingar är det kring mittenpolitiken som majoriteterna samlas. Vänster- och högerpartierna stängs ute från makten och Miljöpartiet betraktas i dag som ett mittenalternativ.

– Vi har varit öppna för blocköverskridande samarbete redan under valrörelsen och tror att det här kan vara en väg framåt, säger miljöpartisten Nils Hillerbrand och väjer samtidigt från frågor om politikens innehåll och vilka nämnder och styrelsepositioner som partiet vill åt.

Folkpartiet blev tungan på vågen i den nya maktkonstellationen efter att Moderaterna, Kristdemokraterna och Centerpartiet övergivits i det åtta år långa allianssamarbetet.

– På måndag ska vår partigrupp träffas och ta ställning till hur vi ska gå vidare men vi har ett svårt parlamentariskt läge i Linköping och vi behöver föra samtal om hur vi kan få ett stabilt styre och ta ansvar för kommunen fortsättningsvis, säger Rebecka Gabrielsson, Folkpartiets starka politiker i Linköping.

Alliansen spricker

Allianspartierna, som fortfarande har makten fram till kommunfullmäktiges sammanträde den 4 november, var märkbart besvikna över Folkpartiets agerande. Man hade ett Alliansmöte i torsdags där Folkpartiet meddelade att man börjat prata med Socialdemokraterna och Miljöpartiet.