• Sten Gunnar Johansson stortrivs i Mjärdevi, men ser samtidigt stora utmaningar.

Mjärdevi i ständig utveckling

Mjärdevi har en unik karaktär och präglas mer eller mindre helt av tankesättet bakom Mjärdevi Science Park-konceptet. Det handlar om mycket mer än ett klassiskt industriområde och det formligen bubblar av nyfikenhet och verksamhet under den till synes timida ytan. Vi tog en djupdykning för att se vad som gömmer sig i den kreativa atmosfären.

Missa inte att läsa bilagan till veckans tidning under Tidningsarkiv.  

Sten Gunnar Johansson är VD för Mjärdevi Science Park AB och har varit med ända sedan starten 1984. Därmed har han djup kunskap om historien inför det som komma skall.

–  Det viktigaste i sammanhanget är att det finns en uthållighet och att vi över tid är på rätt väg. Alla företag går inte bra jämt och konjunktursvackorna kommer då och då, men de senaste åren har det varit ett jäkla drag på saker och ting, säger Sten Gunnar.
Från geografi till funktion
Den vanlige linköpingsbon kanske inte har så bra koll på vad som händer i Mjärdevi, men det är dags att råda bot på det.
– Situationen beror antagligen på att det dels pågår internt utvecklingsarbete som inte är avsett att synas utåt, dels på att många företag inte har någon målgrupp i närområdet, berättar Sten Gunnar och förklarar lite om var området befinner sig i dag.
- Ser man globalt på hur Science Parks utvecklas går de ofta från att vara ett geografiskt område till att ses som en funktion där man arbetar med innovation och utveckling. Staketet och området är inte det viktiga, utan det handlar om vad som händer där.
Någonstans i den övergångsprocessen befinner sig Mjärdevi just nu.
- I och med LinköpingsBo2016 och Vallastaden har vi fått ytterligare en motor i närområdet, som kan bidra till att föra oss närmare staden i övrigt.
Måste attrahera människor
Den viktigaste uppgiften hos samman-hållande Mjärdevi Science Park handlar om att skapa mötesplatser och att föra ihop människor till det innovativa samtalet.
– Vi gör det i tron om att det personliga mötet ger väldigt mycket. Det betyder också att de företag som finns här behöver vara öppna. Företagande som präglas av nyfikenhet har mycket goda förutsättningar att lyckas, säger Sten Gunnar som berättar att en av de stora utmaningarna inför framtiden är att säkerställa kompetensen.
- Många av företagen är i expansiva skeden och behöver rekrytera personal, främst civilingenjörer. Linköping är en akademität stad och konkurrensen är tuff, det är viktigt att attrahera studenter och redan utbildade så att de både kommer hit och stannar kvar.
– Historiskt sett lämnar två av tre studenter regionen efter sin utbildning och kommer inte tillbaka igen. Vi måste göra bättre ifrån oss under tiden människorna befinner sig här. Om vi kan tränga oss in i studenternas bubbla mellan hemmet och universitetsområdet finns väldigt mycket att vinna, konstaterar Sten Gunnar.