• Gabriel Wikströms förlag om förbud mot privatisering har rört upp känslorna i länet. Foto: Tommy Pettersson
  • Fredrik Sjöstrand vill ha svar i regionfullmäktige kring nationellt förbud. Foto: Tommy Pettersson

Moderat kritik mot minister

Nu går moderata oppositionsrådet Fredrik Sjöstrand till angrepp på.Sjukvårdsminister Gabriel Wikströms förlag till förbud mot privatisering av universitetssjukhus.

Den moderata kritiken utvecklas i en interpellation som Fredrik Sjöstrand (M) och Stefan Redéen (KD) lämnat in.

Retat upp regionpolitiker

Det socialdemokratiska förslaget om att förbjuda privatisering av universitetssjukhus kommer att få långtgående konsekvenser för vården i Östergötland, varnar nu Moderaterna och Kristdemokraterna och kräver svar från den politiska majoriteten i Region Östergötland.

– Gabriel Wikströms förslag kan låta som ett kraftfullt slag i luften eftersom inget parti eller landsting, mig veterligt, har några som helst planer på att privatisera hela universitetssjukhus. Syftet med utspelet kan nog snarast ses som att försöka skapa en konstgjord konflikt, men Wikströms förbudsiver riskerar de facto slå hårt mot vården i Östergötland, menar Fredrik Sjöstrand (M), 2:e vice ordförande i Hälso- och sjukvårdsnämnden och får medhåll av Stefan Redéen (KD), ledamot i Hälso- och sjukvårdsnämnden.

– För Region Östergötlands del skulle detta lagförslag kunna innebära ett totalstopp för alla alternativa driftsformer inom hälso- och sjukvården. Bakgrunden till detta är att Region Östergötland har valt att organisera den offentligt drivna sjukvården i ett antal centrum som har verksamhet över hela länet. Rent organisatoriskt finns det alltså inga sjukhus i Östergötland, utan det finns bara tre hus, ett i Linköping, ett i Norrköping och ett i Motala, där ett antal regionägda centrum bedriver sjukvård.