• Vitesbeloppet är på sammanlagt 3, 6 miljoner kronor. Ett vite som Broman anser är onödigt att utsätta sig för genom majoritetens passivitet. Foto: Tommy Pettersson

Moderaterna vill ha svar

Hur krisen ska tacklas på Birgittaskolan

Inför extrainsatt presidiemöte i Bildningsnämnden i måndags om problemen på Birgittaskolan valde moderaten Jerry Broman som är vice ordförande i bildningsnämnden att skärpa tonen och ställa fler krav än de akutmässiga insatser han krävde för en tid sedan.

Birgittaskolan granskades av Skolinspektionen under förra året och då framkom ett flertal allvarliga brister som enligt skolmyndigheten måste åtgärdas före den 20 april annars utdöms dryga vitesbelopp.

Akut läge

Efter den mediala uppmärksamheten kring krisen på Birgittaskolan har Karin Granbom Ellison (L) valt att kalla till ett extrainsatt möte om Birgittaskolan på måndag. Inför detta möte presenterar Jerry Broman följande förslag på först akuta åtgärder och långsiktiga insatser.

Broman vill redan förra veckan ha en interimslösning i form av ledningsstöd på Birgittaskolan, ett mobiltelefonförbud lektionstid, undantag om mobilen används i pedagogiskt syfte på lärares initiativ. han krävde då också en närvaro av väktare under skoltid för att vid behov ta kontroll över skolmiljön. Till svar fick han då av nämndordföranden att ett möte skulle ordnas efter sportlovet för att diskutera frågorna. Vice ordförande surnade till och presenterar nu ytterligare krav på den styrande majoriteten. Denna gång vill han ha en långsiktig strategi parallellt med de akuta åtgärderna.

Utveckling istället för avveckling

Broman menar att sociala mentorer ska utvecklas och inte som nu avvecklas, att specialpedagogik och extra stöd ska utvecklas och inte avvecklas samt att det ska införas kontaktpolitiker mot alla gymnasieskolor något som man redan kallar för "lex Birgitta".

– Det här är förslag som på lång och kort sikt kommer att förbättra arbetsmiljön på skolan och ge bättre kunskapsresultat. Jag hoppas att den Socialdemokratiskt ledda majoriteten nu tar situationen på allvar, säger Jerry Broman.