•  Christian Gustavsson klättrar vidare. Foto: Tommy Pettersson

Moderatpolitiker utsedd

Moderaten Christian Gustavsson kommer nu att ingå i ny nationell arbetsgrupp partiledningen har utsett.

Arbetsgrupp kommer att bestå av sju kommunpolitiker som ska utveckla partiets kommunpolitik kring den pågående flyktingsituationen. Linköpings kommunalråd Christian Gustavsson är alltså en av dessa av sju.

Krisläge

 Trycket på landets kommuner är fortsatt högt och kommunerna står inför svåra prövningar för att klara sina välfärdsåtaganden, något som också har bekräftats av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap. Det krävs fler jobb, fler bostäder och en skola som klarar leverera goda resultat.

Moderaternas partiledning har nyligen beslutat att tillsätta en kommunal arbetsgrupp som ska fokusera på just kommunernas situationer och ta fram reformförslag på följande områden: Byggande och bostäder, integration, skola och utbildning, jobb och arbetsmarknad.

– Situationen är ohållbar runt om i kommunerna i dag. Alla arbetar hårt men tvingas dagligen hantera lagar och regler som på olika sätt försvårar möjligheterna att hantera flyktingsituationen och långsiktig integration. Moderaternas uppfattning är att regler inte ska hindra, utan i stället underlätta kommunernas arbete. Därför ska vi nu ta fram förslag på hur regelverket kan förbättras för att skapa förutsättningar för ett starkare Sverige, säger Christian Gustavsson.