• Charles Alexander Åkerblom Roskvist delade ut barnvagnsskydd och försökte hålla värmen upp. Foto: Tommy Pettersson
  • På Lilla torget hölls tal om det aktuella läget kring mödravården i världen. Foto: Tommy Pettersson

Mödradödligheten måste stoppas

Charles Alexander Åkerblom Roskvist ordförande i RFSU Linköping, en av arrangörerna till ”Barnvagnsmarschen”, stod i snålblåsten på Biskopsparken och delade ut praktiska och snygga barnvagnsskydd till de tappra deltagare som genom marschen ville uppmärksamma att det inte har skett några förbättringar i världen när det gäller mödradödligheten.

Varje dag dör 800 kvinnor för att de är gravida och därför anordnar man för tredje året en barnvagnsmarsch i syfte att få politikerna att reagera och agera mot detta faktum.

Dags att agera

Ett hundratal deltagare tågade med och utan barnvagn genom Linköping till Lilla Torget där man bjöds på kaffe och semla och talav Christina Rogala, en pensionerad barnmorska på RFSU-kliniken, om det aktuella läget kring mödravården i världen.

– Det är helt enkelt en katastrof hur det ser runt runt omkring i världen. Vi måste förmå politikerna att göra någonting åt den höga mödradödligheten. Makthavarna har totalt glömt bort att ta tag i denna fråga.

FN satte upp ett millenniemål för att att sänka dödligheten med 75 procent men sedan dess har det inte hänt så mycket Mödradödligheten måste stoppas därför marscherar i hela landet vi för att fånga det internationella samfundets uppmärksamhet, berättar Charles Alexander Åkerblom Roskvist strax innan avmarsch.

Senare på kvällen efter marschen blev det fortsatt fokus på mödravården vid RFSU s arrangemang för hela familjen på Elsas Hus.