• Mona Sahlin och landshövdingen Elisabeth Nilsson talar om våldsbejakande extremism. Foto: Max Elofsson

Mona Sahlin besökte Linköping

Samordning mot våldsam extremism

Under gårdagen besökte Mona Sahlin Linköping i sin egenskap av att vara nationell samordnare mot våldsbejakande extremism och för att delta i seminarium anordnat av Länsstyrelsen.
I en kaffepaus ta sig Mona Sahlin tid att berätta lite om sitt uppdrag. 

Hur det ser ut i Linköping lämnar hon med varm hand över till SÄPO att berätta om.

Dödat ett 30-tal

– Det handlar om tre olika grupper och det är först de högerextrema, sedan de vänsterextrema eller autonoma och sedan är det då jihadisterna som far till Syrien för att gå med i IS, 

berättar Mona Sahlin som säger sig vara nöjd om hon retar upp alla tre grupperna som inte på något sätt vill kopplas ihop på något sätt.

– De högerextrema har här i landet mördat ett 30 –tal personer genom åren. 

De vänsterextrema anser inte ens att de sysslar med våldshandlingar då de bara menar att de bekämpar de högerextrema men sett till hur det ser ut runt i världen så är Jihadisterna de som dödat flest, 

säger Mona Sahlin som svar på min fråga om vilka som är ”värst” eller farligast.

Den dag som Länsstyrelsen bjudit in till och som landshövding Elisabeth Nilsson stod som värd för hade rubriken ”Att upptäcka, förebygga och hantera våldsbejakande extremism. 

Att det inte bara är ett hot mot personers liv och leverne är en sak som de båda var överens om utan även detta är även ett hot mot samhället och demokratin.

Förstå verkligheten

– Det handlar i mångt och mycket att lära sig om hur verkligheten ser ut och att försöka se till att det inte sker någon nyrekrytering till dessa grupper, säger Mona Sahlin och höjer att varnade finger.