• Alla fanor vajade på halv stång under lördag och söndag. Foto: Tommy Pettersson

Mot terror för demokrati

Flertalet kommunala manifestationer

I många av landets kommuner har det i helgen hållits minnesstunder för offren som dog i terrorattacken i Stockholm i fredags. Men detta engagemang har samtidigt varit ett stöd och försvar för den Svenska demokratin.

Under lördagskväll lyste Linköpings kommun upp staden i gult och blått för att hedra offren vid gårdagens dåd i Stockholm. I Norrköping halades flaggor och klockspelet tystnade.

Platserna som lyste i gult och blått under lördagen och söndagen var Vattentornet, Järnvägsparken och skyltarna vid E4.

 En manifestation för demokratin

Med anledning av fredagens terrorattack i Stockholm kommenterade kommunstyrelsens ordförande och andra vice ordförande dådet. Samtidigt kommer Linköpings kommun flagga på halv stång under lördagen.

– Jag känner som de flesta sorg, chock och ilska över det inträffade. Mina tankar är med offrens anhöriga och vänner samt de som skadades i gårdagens attack i Stockholm. Samtidigt är jag tacksam för polisens, räddningspersonalens och sjukvårdpersonalens insats, säger kommunstyrelsens ordförande Kristina Edlund.

– Linköping sörjer de som drabbats av de fruktansvärda dådet i Stockholm. Mina tankar går till offren och till deras släktingar och vänner. Våldet kommer aldrig att segra över det öppna samhället. Här har vi alla en möjlighet att bidra, säger kommunstyrelsens vice ordförande Paul Lindvall.

 Platserna som lystes upp under lördagen och söndagen var Vattentornet, Järnvägsparken och skyltarna vid E4.

Klockspelet tystnade

Norrköpings kommun känner stor medkänsla med de drabbade i den tragiska händelsen i Stockholm idag. För att visa vårt deltagande och stöd halas kommunens alla flaggor på halv stång, och klockspelet kommer att tystna.

– Vi är förfärade över det som hänt. Vi tänker på offren och deras familjer, säger Lars Stjernkvist, kommunstyrelsens ordförande.

För att hedra offren och visa stöd och medkänsla med de drabbade i den tragiska händelsen i Stockholm i fredags kommer Norrköpings kommun att hålla en kort ceremoni på Tyska torget i samband med den utlysta nationella tysta minuten klockan 12.00 idag.

Under ceremonin, som börjar klockan 11.45, kommer bland annat Kikki Liljeblad, kommunstyrelsens vice ordförande, att hålla ett kort tal och trumpetsolisten Leif Fredricsson kommer att framföra Som en bro över mörka vatten samt Amazing Grace.

– Den fruktansvärda händelsen i Stockholm har berört oss alla djupt. Ceremonin blir ett tillfälle för alla Norrköpingsbor att samlas för att visa att vi står enade och står upp för öppenhet, demokratin och kärlek, säger Kikki Liljeblad.