• Annika Lillemets är kritisk. Foto: Stefan Hedström
  • Apotekschef Elsa Birgegren på Repslagaregatan. Foto: Stefan Hedström

Motion mot nuvarande apoteksform

Det har gått fyra år sedan omregleringen av Apoteket trädde i kraft. 350 nya butiker har öppnat, men Miljöpartiet ser brister.

Den 1 juli 2009 förlorade Apotek AB ensamrätten av försäljning av läkemedel och den 1 november samma år fick dagligvaruhandeln sälja vissa receptbelagda läkemedel.

Motion

Miljöpartiet har skrivit en motion baserad på Statskontorets slutrapport maj 2013, där man ser om man uppnått de lagda målen från omregleringen. I rapporten finns en rad siffror som Miljöpartiet reagerar på, varför man besökte Kronans Apotek i Skäggetorp och Apotek AB på Repslagaregatan för att diskutera vardagen med personal och apotekschef. I korthet kan man säga att motionen kritiserar tillgängligheten som mest ökat i tätorter, men markant minskat i glesbygden. Man kritiserar också hur lätt det är att få tag på medicin i dagligvaruhandeln, vilket lett till att 2012 är receptfria läkemedel de vanligaste självmordpillrena. Oftast är det unga kvinnor som fått tag i pillrena hos handlare som sålt dem olagligt till de minderåriga.

Kompetens till spillo

Motionen är skriven av riksdagsledamot Elsa Birgegren med flera.

– Något vi är oroliga för och som vi får stöd i rapporten med, är att kompetensen hos personalen går till spillo när de måste sälja smink och dylikt som tar tid från kärnan av apoteket. Produkter som lika väl kan inhandlas i andra butiker. Man bör återställa apoteksmarknaden till hur den var innan 2009. If it ain't broke, don't fix it, menar Annika Lillemets.

Försvar

Elsa Birgegren, apotekschef på Apotek AB Repslagaregatan, menar att det kommit många fördelar sedan omregleringen.

– En av de största fördelarna är att på grund av konkurrensen tvingas vi jobba snabbare för att få fram medicin, så vi inte tappar kunder till konkurrenten. Vi har också utvecklat avlastningen hos primärvården genom att erbjuda tjänster som hjärt- och kärlsjukdomskollar, berättar Elsa Birgegren.