• Nils Hillerbrand agiterar vid valstugorna. Foto: Tommy Pettersson

MP: Socialt företagande kan försörja fler

Miljöpartiet föreslår att kommunen kan satsa på socialt företagande för att motverka den höga arbetslösheten, inte minst bland ungdomar och människor i utsatta stadsdelar.

Ett lyckat exempel som Miljöpartiet vill att kommunen ska gå vidare med är projektet Orangeriet 2, som finns i flera städer däribland Linköping, men som upphör under sommaren.

– Socialt företagande ger ett verktyg för att vidga arbetsmarknaden till att i större utsträckning innefatta långtidsarbetslösa, långtidssjukskrivna och människor med otillräckliga språkkunskaper i svenska. Vi föreslår därför att kommunen ska upprätta en handlingsplan med riktlinjer för att främja socialt företagande, säger Nils Hillerbrand.

Social integration

Socialt företagande såsom arbetskooperativ driver näringsverksamhet men har en större uppgift, nämligen att integrera människor som står långt ifrån arbetsmarknaden. De skapar delaktighet för deltagarna och verksamheterna är inte vinstdrivande. Vanliga branscher är butiker, second hand, caféer och fastighetsskötsel.

I projektet Orangeriet 2 som har funnits i sex år på sex orter har haft Linköpings kommun som medfinansiär. Man har erbjudit arbetsträning, praktik och kortare utbildningar inom allt ifrån hunddagis och second hand-butik till trädgårdsskötsel och städservice. Nu riskerar Orangeriet 2 gå om intet.

– Vi tycker det vore olyckligt att bara släppa ett omtyckt och lyckosamt projekt som Orangeriet. Vi behöver ta varje tillfälle att bygga vidare på och utveckla satsningar som dessa som syftar till att få människor tillbaka på fötter igen, säger Cecilia Bergfasth, som även hon motionerar förslaget.