• Barn- och ungdomssjukhusets verksamhetschef Christina Karlsson ser barnrehabteamet som ett lyft för hela verksamheten. Foto: Dennis Petersson
  • Per Ertzgaard, specialist inom rehabiliteringsmedicin, är medicinskt ansvarig för det nystartade barnrehabteamet på barn- och ungdomssjukhuset i Linköping. Foto: Dennis Petersson
  • Hälso- och sjukvårdsnämndens ordförande Christoffer Bernsköld (S) höll tal under invigningsdagen. Foto: Dennis Petersson

Multiprofessionellt team invigdes

"För hela barn-och ungdomssjukhuset betyder det här jättemycket". Verksamhetschefen Christina Karlsson var stolt och glad när ett helt nystartat, multiprofessionellt, team invigdes på Universitetssjukhuset i Linköping. Passande nog stod barnkalas på schemat.

Inom sjukvården har barn med förvärvade hjärnskador, ryggmärgsskador eller andra neurologiska åkommor ofta hamnat mellan stolarna, vilket gjort att rehabiliteringsinsatserna blivit lidande. Efter klagomål från sjukvårdspersonal, men framförallt föräldrar och närstående i Östergötland, togs frågan upp i Regionens brukardialog. Här fattades beslutet att tillsätta en utredning, med Per Ertzgaard, specialist inom rehabiliteringsmedicin, som ordförande. På våren 2014 presenterades förslaget, och nu, tre år senare, utgör Per och hans kollegor ett helt nytt barnrehabteam som höjer kvalitén på barn- och ungdomssjukhuset i Linköping ytterligare.

– Rehabilitering av barn har varit en bristvara i Sverige överhuvudtaget, konstigt nog, med tanke på att vi har en ganska framsynt sjukvård. Det är en liten grupp det handlar om, och därför har det nog varit svårt att få in det hela i verksamheten, men alla här i Östergötland har upplevt den här satsningen som nödvändig. Politikerna har aldrig ifrågasatt behovet, utan de har snarare undrat på vilka sätt de kan bistå, berättar Per, som är medicinskt ansvarig för enheten.

Invigningstal

I förra veckan invigdes det nya barnrehabteamet, med ballonger, lekar och tipspromenad, "som ett riktigt barnkalas", menade personalen. På plats fanns bland andra hälso- och sjukvårdsnämndens ordförande Christoffer Bernsköld (S), som dagen till ära höll ett tal om sjukvårdens knepiga balansgång.

– En viktig uppgift för vården som helhet är att de med störst behov faktiskt får möjlighet att få företräde, att få sina behov tillgodosedda. Samtidigt finns det många som jag, som har stora förväntningar på sjukvården, men desto mindre behov. Det är något som vi måste klara av att balansera, och den här satsningen visar att vi faktiskt klarar av att sätta de med störst behov först, vilket jag känner en väldigt stor stolthet över. Det här är ett av de viktigaste uppdragen vi har som hälso- och sjukvårdssystem.

Stort lyft

Barn- och ungdomssjukhusets verksamhetschef Christina Karlsson ser det nya teamet som ett stort lyft för hela verksamheten. Vad det gäller visionerna, är de givetvis stora.

– Vi vill naturligtvis erbjuda en så bra vård som möjligt, men vi vill även vara Sverigeledande inom området samtidigt som vi hänger med i den internationella forskningen och utvecklingen. På det viset kan vi ta tillvara på internationell kompetens och låta våra östgötar och svenskar ta del av dess fördelar.

Nationellt centrum

Per Ertzgaard hoppas att enheten kan bli en tillgång för hela sydöstra sjukvårdsregionen när det gäller hjärnskador, inom ryggmärgsproblematik är ambitionen ännu högra, nämligen att vara ett nationellt kompetenscentrum.

– Att bygga ny kompetens tar väldigt lång tid, så vi söker självklart fortfarande våra former, men en sak är säker, vi vill bli riktigt riktigt bra. Drömmen är att kunna skrota stuprören och skapa någonting där ansvaret fördelas över klinik- och centrumgränser. Var kompetenserna är anställda eller hör hemma spelar absolut ingen roll, utan det viktigaste i processen är det drabbade barnet, något vi har möjlighet att förverkliga nu, avslutar Ertzgaard.

Inom sjukvården har barn med förvärvade hjärnskador, ryggmärgsskador eller andra neurologiska åkommor ofta hamnat mellan stolarna, vilket gjort att rehabiliteringsinsatserna blivit lidande. Efter klagomål från sjukvårdspersonal, men framförallt föräldrar och närstående i Östergötland, togs frågan upp i Regionens brukardialog. Här fattades beslutet att tillsätta en utredning, med Per Ertzgaard, specialist inom rehabiliteringsmedicin, som ordförande. På våren 2014 presenterades förslaget, och nu, tre år senare, utgör Per och hans kollegor ett helt nytt barnrehabteam som höjer kvalitén på barn- och ungdomssjukhuset i Linköping ytterligare.

– Rehabilitering av barn har varit en bristvara i Sverige överhuvudtaget, konstigt nog, med tanke på att vi har en ganska framsynt sjukvård. Det är en liten grupp det handlar om, och därför har det nog varit svårt att få in det hela i verksamheten, men alla här i Östergötland har upplevt den här satsningen som nödvändig. Politikerna har aldrig ifrågasatt behovet, utan de har snarare undrat på vilka sätt de kan bistå, berättar Per, som är medicinskt ansvarig för enheten.

Invigningstal

I förra veckan invigdes det nya barnrehabteamet, med ballonger, lekar och tipspromenad, "som ett riktigt barnkalas", menade personalen. På plats fanns bland andra hälso- och sjukvårdsnämndens ordförande Christoffer Bernsköld (S), som dagen till ära höll ett tal om sjukvårdens knepiga balansgång.

– En viktig uppgift för vården som helhet är att de med störst behov faktiskt får möjlighet att få företräde, att få sina behov tillgodosedda. Samtidigt finns det många som jag, som har stora förväntningar på sjukvården, men desto mindre behov. Det är något som vi måste klara av att balansera, och den här satsningen visar att vi faktiskt klarar av att sätta de med störst behov först, vilket jag känner en väldigt stor stolthet över. Det här är ett av de viktigaste uppdragen vi har som hälso- och sjukvårdssystem.

Stort lyft

Barn- och ungdomssjukhusets verksamhetschef Christina Karlsson ser det nya teamet som ett stort lyft för hela verksamheten. Vad det gäller visionerna, är de givetvis stora.

– Vi vill naturligtvis erbjuda en så bra vård som möjligt, men vi vill även vara Sverigeledande inom området samtidigt som vi hänger med i den internationella forskningen och utvecklingen. På det viset kan vi ta tillvara på internationell kompetens och låta våra östgötar och svenskar ta del av dess fördelar.

Nationellt centrum

Per Ertzgaard hoppas att enheten kan bli en tillgång för hela sydöstra sjukvårdsregionen när det gäller hjärnskador, inom ryggmärgsproblematik är ambitionen ännu högra, nämligen att vara ett nationellt kompetenscentrum.

– Att bygga ny kompetens tar väldigt lång tid, så vi söker självklart fortfarande våra former, men en sak är säker, vi vill bli riktigt riktigt bra. Drömmen är att kunna skrota stuprören och skapa någonting där ansvaret fördelas över klinik- och centrumgränser. Var kompetenserna är anställda eller hör hemma spelar absolut ingen roll, utan det viktigaste i processen är det drabbade barnet, något vi har möjlighet att förverkliga nu, avslutar Ertzgaard.