Mycket mera matte (på mellanstadiet)

Regeringen har lagt fram ett förslag om utöka antalet timmar för matematikundervisning i grundskolan. Nu tar barn och ungdomsnämnden ett beslut i frågan och det blir med tid för plus, minus och division för kommunen mellanstadielever.

Matematik är ett av tre ämnen som krävs för behörighet till samtliga nationella program i gymnasieskolan. Grundläggande kunskaper i matematik är också en förutsättning för att klara många högskoleutbildningar. För eleverna är det viktigt att få de kunskaper i matematik de kommer att behöva i yrkeslivet eller för fortsatta studier. Att de har sådana kunskaper är viktigt även för samhället i stort. Mycket tyder dock på att svenska elevers matematikkunskaper försämrats under 2000-talet.

Bättre kunskap i ämnet

- Även om vi sett att det tagit sig det senaste åren så visar det sig att mattekunskaperna inte är som man önskat. Där är det nu roligt att vi kan ett beslut om att utöka antalet matematiktimmar med 105 timmar extra för årskurserna 4 till 6, säger Jakob Björneke, socialdemokrat och ordförande för barn och ungdomsnämnden. Regeringen har lagt fram ett förslag att den totala undervisningstiden i matematik ska utökas med 105 timmar för årskurs 4-6 i grundskolan, specialskolan, sameskolan samt i grundsärskolan - utom inom inriktningen träningsskolan.

Mera mattetimmar

För grundskolan ökar undervisningen i matematik därmed till minst 1 125 timmar.Under förutsättning att regeringen fattar beslut utifrån lagrådsremissen börjar grundskolor och grundsärskolor i Linköpings kommun att arbeta utifrån en ny timplan. Den reviderade timplanen tillämpas första gången höstterminen 2016 för elever som påbörjar årskurs 4 i grundskolan, sameskolan och grundsärskolan respektive årskurs 5 i specialskolan.