Mystiska Rödstensgubben

Måla om eller brinn upp

Rödstensgubben, strax söder om Grebo, är en både mytisk och mystisk fallossymbol men en dunkel och spännande historia.
Sägen gör gällande att om stenformationen inte målas om samtidigt som den intilliggande gården så brinner den ner. Detta hände 1920 och branden tillskrevs då det gamla belätet som består av en bas, på den en rödmålad sten, på denna en mindre vitmålad, överst en svartmålad. Arrangemanget omges av ett röse som möjligen kan vara ett gravröse. Äldsta belägg för dess existens är från 1360 då Arvid i Rödsten var kyrkvärd. Under slutet av 1600-talet var gården Rödsten kaptensboställe. Rödsten saknar idag motsvarighet i Sverige. Troligen är den, den sista av många som förekommit i den fruktbarhetskult till guden Frejs ära, som förekom i landet innan landets kristnande. Kanske beströks den med blod som i Adam av Bremens skildring av offren i Uppsala på 1070-talet. Det finns även en sägen om en bonde som plöjde sin åker på Långfredagen och därav blev förbannad av en präst som även såg till att han blev dödad av en blixt från himlen. Då ska man ha rest detta stenmonument över den döde odalmannen. Om man stjäl dessa stenar så kommer det alltid, på något mystisk sätt, tillbaka vilket då hände 2006 då stenarna stals och återfanns i en bokhylla i Västervik.