• Elisabeth Nilsson startar tävling. Foto: Tommy Pettersson

Några kilometer till naturen

Östgötar är lyckligt lottade

Invånarna i Östergötland har nära till skyddad natur i genomsnitt 2,5 kilometer och närmast har Norrköpingsborna, med i genomsnitt 1,7 kilometer. En majoritet av de som bor i Sverige upplever att de mår bra av att komma ut i skog och mark.

Naturvårdsverket bedömer att antalet naturreservat som beslutas i hela landet kommer att dubbleras, från drygt 130 till runt 300 naturreservat per år och detta är till följd av regeringens budgetsatsning på skydd av värdefull natur.

Landshövding Elisabeth Nilsson har i år utmanat östgötarna i en tävling om vem besöker flest reservat i länet under 2016. Med detta initiativ hoppas hon inspirera fler att komma ut i natur- och kulturmiljöer. Hittills i år har Elisabeth hunnit med drygt tjugo reservat.

– Vi har så fantastiskt varierad och fin natur i Östergötland. Något att vara stolt över, säger landshövding Elisabeth Nilsson. Nio av tio i Sverige tycker att utomhusvistelse gör deras vardag mer meningsfull, och människor med god tillgång till grönområden upplever sig friskare. Det finns också forskning som visar att naturen är stressreducerande och kan påskynda tillfrisknande.

Bättre än genomsnittet

Statistik från SCB visar att invånarna i Norrköpings kommun har 1,7 kilometer i genomsnitt till skyddade naturområden vilket är det minsta avståndet bland länets kommuner. Därefter kommer Ödeshög och Mjölby kommun. I hela länet är avståndet till skyddade naturområden i genomsnitt 2,5 kilometer. Det kan jämföras med det svenska genomsnittet om tre kilometer. Självklart har många invånare utanför tätorterna mycket nära till natur, även om den inte alltid är skyddad.

– Att skydda natur innebär att värdefull natur bevaras. Tätortsnära områden dit människor lätt kan ta sig är extra viktiga för människors friluftsliv, säger Hanna Höglund, friluftsstrateg vid Länsstyrelsen Östergötland och fortsätter.

– Att skydda naturen gör att värdefulla skogar och vatten, fjäll och myrar, ängar och hagar och alla dess arter inte hotas eller förstörs - nu eller i framtiden. Och de kommer även att vara till nytta för människor som vill uppleva värdefull och intressant natur, säger Hanna Höglund, friluftsstrateg vid Länsstyrelsen Östergötland.