• Karin Varverud och Johan Mattsson framför silon på Jolstad gård.
  • Johan blickar ut över Östgötaslätten.
  • Karin Varverud äger och bedriver verksamheten på Smedberga gård tillsammans med sin man David.

Några måste gå före

Fredagen den 27 september offentliggjordes FN:s klimatpanel IPCC sin nya stora sammanställning. Rapporten beskriver vad forskarna i dag kan säga om hur jorden sakta värms upp och att halten av koldioxid ökar hela tiden plus ett vetenskapligt antagande om att det råder ett samband mellan dessa två faktum.

Alarmklockorna ringer allt mer högljutt och det har de gjort sedan Rachel Carsons ”Tyst vår”, George Borgströms framtidsspaningar och Hans Palmstiernas böcker spreds på 1960 talet. Frågan som ställdes då var; Stämmer detta? Men idag, 2013, är man rörande överens om jordens ändliga resurser och man är nästan lika överens om att vi frigör alldeles för mycket av jordens fossilbundna koldioxid.

Här står vi idag

Frågan är också vad kan jag göra som privatperson eller företagare och vad ska FN och dess medlemsstater göra? Svaret är väl enkelt, alla kan göra något åt klimatfrågan genom sin egen konsumtion av resurser och producenterna kan göra ännu mer.

Inom ramen för projektet ”Fossilfria lantbruk i siktet” verkar Smedberga gård, Kasta gård och Jolstad gård sin verksamhet och näring. När man startade i projektet 2011 var det inget främmande för östgötagårdarna som redan 2006 hade arbetat med att ersätta fossilbaserad bränslen till förnyelsebara dito.

En stycke utanför Motala möter Karin Varverud och Johan Matsson upp vid Jolstad gård för att förklara vad Fossilfria lantbruksprojektet går ut på. Med ett oändligt tålamod och en beundransvärd pedagogik förklarar de båda bönderna vad det handlar om.

– Sättet vi odlar på skiljer sig inte från någon annan som odlar spannmål utan det vi har gjort är att vi har bytt ut våra drivmedel. All spannmål måste torkas och all jord måste bearbetas men skillnaden är att vi driver detta med fossilfritt bränsle, säger Karin Varverud från Smedberga gård och får understöd av Johan Matsson ägare av Jolstad gård.

– Man kan inte alltid vänta på att någon annan ska göra något utan man måste börja med att göra det man själv kan göra. Men målet med projektet är ju också att försöka sprida våra erfarenheter vidare i Sverige, menar Johan Matsson.

Tre som har ställt in siktet

Bakom energifabriken står tre familjer som är verksamma inom bland annat lantbruk, handel, maskinentreprenad, energi och annan jordbruksnära verksamhet. Tidigare erfarenheter hos ägarna finns från projektledning, råvaruhandel, logistik, ekonomi, lantbruk och livsmedelsindustri. Idag sysselsätter

Energifabriken har en Bränsledepå utanför Motala som fungerar som mellanlager för Biodiesel och som även ger kunder möjlighet att köpa Biodiesel direkt från pump.

I projektet ingår Övre Jolstad som är på 150 hektar och där odlar man spannmål, raps och utsädesväxter, Smedberga Backgård har 200 hektar med spannmål och oljeväxter och Erik Jakobsson har 300 hektar på Kasta gård där han odlar spannmål, utsädes och raps. De tre gårdarna i Östergötland drar verkligen sina strå till klimatförbättringsstacken, om uttrycket ursäktas.