När göken gal vaknar den röde hanen

När Kommunförbundet gick ihop med Landstingsförbundet 2005 bildade man den ideella föreningen Kommuners- och landstings-förbund och satte ett Sveriges framför. Ett helt onödigt tillägg. Att det bara gäller i Sverige behöver inte skrivas ut. Risken för förväxling är noll.

 

Tillägget Sveriges har lett till missförstånd, såsom att betrakta SKL som en överkommunal myndighet. Media ger näring åt imperiebyggandet.

Den ideella föreningen har en styrelse av personer med politiska uppdrag ute i sina respektive kommuner och landsting. Föreningen ser ut som en myndighet med avdelningar och enheter. Personal kallar sig avdelningschef, enhetschef och samordnare. I telefonkatalogen Stor Tele tog man sig in under rubriken Verk o myndigheter.

Föreningens förklädnad som myndighet har fungerat. Regeringen utsåg föreningen till avtalspart och tecknade avtal om Kömiljard och läkemedel. Nästa steg var att införa förkortningen SKL. Den var redan inarbetad av Statens Kriminaltekniska Laboratorium, som för att undvika förväxling tvingades byta till Nationellt Forensiskt Centrum.

Tagit sig rätten

Föreningen har även tagit sig rätten att agera som myndighet, genomfört en upphandling och tecknat ramavtal med trähustillverkare. När denna falska nyhet spreds i trähusbygder firades det.

Gökungen SKL imiterar inte bara myndigheter utan också näringslivet. Ett privat företag kan överlåta förhandlingar på en organisation som exv Teknikföretagen och även ge dem fullmakt att teckna avtal med facket. Genom att kalla sig arbetsgivarorganisation har personer på SKL tagit sig rätten att förhandla och teckna avtal för de över 300 myndigheter som är med i föreningen. SKL har t o m utsett en egen förhandlingschef, som i medlemmarnas namn har stämt Brandfacket till AD. Min begäran om att AD skulle avvisa målet avslogs av AD.

Medlemsmyndigheternas suveräna rätt att teckna avtal kan inte överföras till annan. Inte ens genom fullmakt. Trots det har jag sett fullmakter där ombudet ges rätt att teckna myndighetens firma på förlikningsavtal utom domstol.