• Det minglades på näringslivsdagen under gårdagen. Foto: Julia Kimell

Näringslivsdagen på Cupolen

Stärker medarbetarna, företagen och kommunen

Debatter och frågestunder i all ära men att en sådan här sammandragning har en ”peppande” effekt är samtliga deltagare som Linköpings Tidning överrens om.
I vimlet kunde man se Saab-chefer, småföretagare, politiker och tjänstemän. En av politikerna var moderaternas ordförande, tillika avgående ordförande i Nulink, Christian Gustavsson som anser att en näringslivsdag är viktig av flera skäl.

Positivt för stan

– Jag står här och följer med lite på avstånd då jag visserligen fortfarande är ordförande för Nulink innan den nya styrelsen ska ta vid. Jag tycker att det finns mycket positivt och stärkande för alla här idag.
– De närmaste åren kommer att bli väldigt intensiva för Linköping och dess innevånare och allt kommer inte heller gå så lätt då det alltid blir störningar när det byggs både bostäder och vägar. På scenen pratade, bland annat Arenabolagets vd Johan Rustan om vikten att alla hjälps åt och dra åt samma håll då det gäller att göra Linköping än mera attraktiv som evenemangsstad.
– Visst har det här en sammanhållande effekt för de som både arbetar och har sin verksamhet här i Linköping. Redan nu är det mycket som är bra här men det finns självklart sådant som det kan jobbas mera med, säger Linköpings kommuns personaldirektör Maria Kreese. Dagen startade redan vid 08.00 och avslutades med lunch klockan 13.30.
 På deltagarlistan fanns välkända Linköpingsprofiler som Johan Kristiansson, vd på Sankt Kors, Saabchefen Jan Germundsson, konstnären Joanne Hoffsten, byggherren Michael Cocozza och både en före detta borgmästare, Eva Joelsson och en nyvald dito, Helena Balthammar.