• Borgmästaren delade ut flaggor och diplom i Crusellhallen. Foto: Tommy Pettersson
  • Nationaldagsparaden avgick från Borggården tillsammans med Skolmusikkåren och fanbärare. Foto: Tommy Pettersson
  • Lars Vikinge intervjuas av Ragnar Dahlberg. Foto: Tommy Pettersson
  • En styck polis utkommenderad från Gamla Linköping fick hålla reda på mellan  femton till tjugotusen besökare i Valla. Foto: Tommy Pettersson
  • En styck polis utkommenderad från Gamla Linköping fick hålla reda på mellan tio till femton tusen besökare i Valla. Foto: Tommy Pettersson

Nationaldagsfirandet ökar i popularitet

Årets nationaldagsfirande startade som det brukar göra med en ceremoni för särskilt inbjudna gäster, denna gång, i Konsert & Kongress där borgmästare Ann-Cathrine Hjerdt lämnade äver en gåva till nya svenska medborgare i Linköping.

Det har blivit en kär tradition att de som erhållit nytt svenskt medborgarskap och är bosatta i Linköpings kommun får ett symboliskt men mycket uppskattat kommunalt välkomnande.

Flaggor och diplom

Kommunen startade upp välkomsttraditionen efter att en motion antagits i kommunfullmäktige år 1993 och borgmästare Ann-Cathrine Hjerdt har varit med den senaste sju åren. I år fick man flytta ceremonin från Stadshuset till Crusellhallen tack vare att det var så många anmälda medborgare att kommunfullmäktigesalen inte räckte till.

– Jag var med från det att vi enbart delade ut diplom i parken mellan slottet och länsstyrelsen sedan dess har vi utvecklat det hela med flaggutdelning, samt lite mer högtidligt och glatt, berättar borgmästare Ann- Chatrine Hjerdt och fortsätter.

– I år hade vi 140 personer anmälda så intresset ökar hela tiden. Det är spännande att se hur viktigt våra nya medborgare tycker att det är att få medborgarskapet under dessa trevliga former. Vi hade en idag som hade varit här i 23 år och sedan bestämt sig för att söka medborgarskap men de flesta har inte väntat så länge.

Marsch mot Valla gård

Efter det glada välkomnandet var det många medborgare som valde att gå till Borggården och delta i Nationaldagsparaden som marscherade mot Friluftsmuseet Gamla Linköping och pulkabackarna på Valla gård, där huvuddelen av nationaldagsfirandet ägde rum.

Väl framme i vid Friluftsmuseet Gamla Linköping och senare vid Valla gård väntade ett digert program i ett vackert och värmande solskensväder.

Konferencier Ragnar Dahlberg hälsade alla välkomna från scenen vid Vallabackarna och efter dans och musik blev det högtidstal med kultur- och fritidsnämndens ordförande Lars Vikinge som höll det stora nationaldagstalet inför en rekordstor publik.Vikinge passade på att filosfera över bemärkelsedagen.

– Eftersom jag är gift med en person från vårt västra grannland, på andra sidan kölen, har jag haft många tillfällen att reflektera vad nationaldagar handlar om – Inte minst när jag stått på Karl Johan i Oslo och sett barnorkester efter barnorkester vandra förbi och sett havet av flaggor och när jag funderat över detta har jag hamnat drygt 200 år bakåt i tiden, närmare bestämt i slutet av 1700-talet, berättade Lars och fortsatte.

– Då var Europa en kontinent i uppror, både mot kyrkor och kungar. Och franska revolutionen till trots, behärskades kontinenten fortfarande i stort sett av makthavare som dragit upp statsgränserna utan större hänsyn till vare sig språkliga gränser eller kulturell identitet. Sverige med sin då långa kontroll av Finland var bara ett av många exempel. Men nya vindar blåste, och skulle föda fram nya tankeriktningar.

På djupet

– I Sverige fanns tveklöst också nationalromantiker. Kanske främst i den göticistiska rörelsen med bla Olof Rudbeck d.ä. som en av förgrundsgestalterna. Inom denna rörelse fanns allehanda roliga  idéer om Sverige som civilisationens urhem och vagga. Sverige var också landet där prästerna fortfarande hade kontroll över människors liv till den grad att dagens genforskare gärna använder de gamla kyrkböckerna för att genetiska sjukdomars historia i släktled bakåt ända till 1500-talet. Under senare delen av 1800-talet utvandrade också mer än en fjärdedel av Sveriges befolkning till det stora landet på andra sidan Atlanten från usla livsvillkor.

– Idag cirka 150 år senare, hävdar en känd programledare på TV att Sverige är ”världens modernaste land”. Jag tolkar det som att han menar att Sverige är det land som kommit längst med att förverkliga Voltaires dröm om att varje människa ska ha rätten och skyldigheten att själv forma sitt liv efter sina önskningar och drömmar. Däremellan har en hisnande resa för ett land ägt rum. Fram till 1990-talets början skedde dock denna resa utan ”det homogena” Sverige bröts upp. Därefter har insikten hunnit ifatt oss att vi lever i ett land präglat av mångfald. Delvis beroende på en växande grupp nyanlända som ifrågasätter ”självklarheter” som att man inte kan kafébord på trottoaren eller att man aldrig pratar med en okänd granne på bussen.

Efter Lars Vikinges storartade tal blev det tid för flaggutdelning och Sveriges nationalsång avlöstes sedan av reggaebandet Marx Gallo och det hela avslutades med att Miriam Bryant intog scenen.