• Daniel Andersson säger att det har varit ett hårt tryck på härbärgena. Foto: Emma Taube Sjöstedt

Natthärbärgen öppna till slutet av mars

Folkungavallens natthärbärge för EU-migranter kommer att vara öppet till den 31 mars. Likaså härbärget i Ryttargårdskyrkan. –Det är så pass hårt tryck att vi har beslutat att förlänga verksamheten mars ut, säger kommunalråd Daniel Andersson.

Kommunstyrelsen finansierar natthärbärget vid Folkungavallen, vilket är en kostnad på ungefär 30 00 kronor, dessutom tillkommer bland annat startkostnad för brandskydd samt inköp av sängar.

”Hjälpa utsatta människor”

Sedan en tid tillbaka har det funnits ett härbärge för EU-migranter i Ryttargårdskyrkan. Härbärget drivs av Stadsmissionen på uppdrag av Linköpings kommun.

–Vi har i Linköpings kommun tagit ställning till att vi ska hjälpa utsatta människor i nöd, människor ska inte frysa ihjäl här, säger Daniel Andersson.

Under hösten och i början av vintern var det allt fler personer som sov på Resecentrum och under Tullbron.

–Många Linköpingsbor reagerade och undrade: ska det verkligen se ut så här i Linköping?

40 platser

Kort innan jul startade kommunen ett extra härbärge vid Folkkungavallen. Linköpings kommun har ansvar för driften, men det sker i nära samarbete med Stadsmissionen. På de två härbärgena, som totalt har 40 platser, finns det bland annat möjlighet att få tolk och rådgivning.

”Försörja sig på hemmaplan”

Den 4 februari arrangerar Linköpings kommun och SKL en konferens i Linköping som handlar om utsatta EU-medborgare. Syftet är att problematisera och diskutera möjliga konkreta lösningar, både i personernas hemländer och i Sverige.

–Härbärgena är en akut åtgärd. Det är viktigt att vi fortsätter diskutera hur vi kan påverka så att det blir en hållbar situation för de personer som känner sig tvingade att lämna exempelvis Rumänien eller Bulgarien. Kommunerna kan inte göra konkreta insatser i länderna, men vi spelar en viktig roll i att föra samtal, säger kommunalråd Eva Lindh.

–Vi kan ju ge ett humanitärt stöd på plats här i Linköping. Men den långsiktiga lösningen är att till exempel Rumänien utvecklas och att människorna får bättre förutsättningar att försörja sig på hemmaplan, tillägger Daniel Andersson.

Emma Taube Sjöstedt

emma.taube@linkopingsposten.se