• Marie Westerlund, bankchef och Maja Krantz, fotbollsspelare i LFC samarbetar vid nattvandringen. Foto: Stefan Holgersson

Nattvandring i förebyggande syfte

I ett flertal städer runtom i Sverige har bränder och vissa fall våldsdåd förekommet i allt för hög grad. Nu manas det till en allmän samling kring motståndet mot den meningslösa förstörelsen. 

Även i Östergötland är det många som vill bidra till ordning och reda.

Nytt projekt

Länsförsäkringar Östgöta Nattvandring är ett nytt projekt som syftar till att öka tryggheten i Linköping, framför allt för stadens ungdomar, kvälls- och nattetid. Förebyggande insatser kommer att göras i såväl i city som i de ytterområden där behovet vid tillfället är som störst.

– LF Nattvandring är utformad på så vis att flertalet av de idrottsklubbar som vi sponsrar kommer att nattvandra tillsammans med oss och i samarbete med Linköpings kommun, Polisen och Linköpings nattvandringsföreningar, säger Marie Westerlund, bankchef på Länsförsäkringar Östgöta.

Maja Krantz, fotbollsspelare i LFC, är utsedd till projektledare med uppgift att bygga en bra organisation för LF Nattvandring.

– Det känns väldigt inspirerande. Ett mycket bra initiativ av Länsförsäkringar Östgöta, som på det här nya sättet tar ett samhällsansvar. För LFC och andra medverkande idrottsföreningar är det dessutom en möjlighet att också ta ansvar för och engagera andra ungdomar än de som är aktiva inom idrotten, säger Maja Krantz.

Polisen är positiv

Under 2013 kommer gemensamt organiserad nattvandring att ske vid två tillfällen: Skolavslutningen och skolstarten. Framöver kan vandringarna komma att spridas ut på flera perioder under året. Projektet bygger på en tät kontakt mellan Länsförsäkringar Östgöta, idrottsklubbar, polis, kommun och frivilligorganisationer.

– Vi är klart positiva till detta brottsförebyggande initiativ. Att få ut vuxna människor på stan är jätteviktigt. Vi hoppas på sikt kunna bygga upp en bra relation med ungdomarna för att på så vis minska skadegörelse och likaså våldsbrott, säger Peter Viveland, Polisens ungdomssektion.

– Ju fler kloka vuxna som är ute, desto bättre för våra ungdomar. Vi vuxna glömmer bort att de unga gillar oss, vi ger dem trygghet. Jag tror på det här lagbygget med flera parter som samverkar kring nattvandring, säger Siw Thorén, fältsekreterare i Linköpings kommun.