• En fauna av salamandrar och sniglar. Foto: Stefan Hedström
  • Läraren Johanna Lindeberg. Foto: Stefan Hedström

Naturskola sträcker ut en hand

Unga invandrare får hjälp

Att komma hit som nykommen invandrare och komma in i vår kultur år ingen lätt sak. Därför anordnas det sommarskola ute i det gröna med både lärare och tolkar.

Vecka 25-27 och 28-29 kommer 35 barn att delta i naturämnen i regi av Naturcentrum Linköping. De flesta av barnen kommer från Somalia.

Integration

Naturskolan är ett sätt att träna barnen innan de börjar skolan. Eleverna får bland mycket annat lära sig användbara glosor innan de ska ha lektion. Den första aktiviteten är att utforska dammen utanför Naturcentrum och här får man lära sig ord som mask, håv, igel till potatis, morot och kniv; termer som är till nytta både vid utforskande av djurlivet och vid matlagning.

Allemansrätten

En annan aktivitet är tema allemansrätten, där barnen får lära sig vad som är rätt och fel beteende och vilka regler som gäller i naturen. Man tittar också på vad som kännetecknar olika trädsorter. Vad skiljer egentligen en grankotte från en tallkotte?

- Inte bara Naturcentrum är involverade i det här projektet, bland annat kommer även Passagen att undervisa vecka 26, säger Johanna Lindeberg, naturskolelärare.