• Den gamla simhallen rivs och Tinnerbäcksbadet bevaras. Foto: Patrik Ekström

NCC och Lejonfastigheter bygger

Nya simhallen i Linköping

Miljardprojektet att bygga den nya simhallen i Linköping fortsätter nu i och med att NCC har fått i uppdrag, att i samverkan med kommunägda Lejonfastigheter AB, projektera en ny simhall vid Folkungavallen i Linköping.

I det första skedet ska parterna tillsammans planera, budgetera och projektera systemhandlingar i syfte att komma överens om bygguppdraget inför det andra skedet. Det totala ordervärdet beräknas uppgå till cirka 500 miljoner kronor.

Fas ett

I det inledande skedet kommer NCC och Lejonfastigheter gemensamt utarbeta ett fastighetsprogram, systemhandlingar och riktpris. I den andra efterföljande fasen påbörjas själva byggnationen.

– Vi kommer att bygga en toppmodern simhall med hög energiprestanda och ser positivt på att projektet genomförs i samverkan. Det ger bra förutsättningar för att hitta hållbara och kostnadseffektiva lösningar i en välplanerad byggprocess, säger Christian Dahlén, projektchef för Ny Simhall, Lejonfastigheter AB.

Klar 2021

Den nya simhallen beräknas stå klar för invigning under första kvartalet 2021 och kvalitetsnivån inom energi, inomhusmiljö och materialval blir hög för den nya byggnaden som ska certifieras enligt Miljöbyggnad Silver.

– NCC har god erfarenhet av att bygga simhallar och badanläggningar. Vi har även lång erfarenhet av partneringprojekt och ser modellen som överlägsen när det gäller just badhusprojekt som till sin karaktär har en hög komplexitet med många olika aktörer involverade, säger Henrik Landelius, chef för NCC Building Sweden.

Förutom simhallen planeras det för kontorsytor, restaurang och restaurangkök med 3D- fastighetslösning. Upprustning av intilliggande parkområde kommer ut på förfrågan under projektets gång.