• NCC och Stångåstaden har skrivit avtal om produktion av bostäder i Vallastaden. Foto: Tommy Pettersson

NCC och Stångåstaden bygger i Vallastaden

Bo2017 den stora satsningen på ett samhällbyggnadsexpo i Västra Valla och dithörande bostadsområde Vallastaden har stabiliserats i och med att kommunstyrelsen skjutit till mer pengar och flyttat fram årtalet för boexpot till 2017.

Det har varit tyst ett tag om byggnationen men nu börjar det hända saker igen. Nu är det klart att NCC och Stångåstaden skriver ett avtal om gemensam aktivitet i Vallastaden.

Enligt skolboken

Under 2013 genomfördes den första omgången med marktilldelning för Vallastaden och elva byggherrar är med och bygger i området, vars första etapp ska invigas av Linköping bo- och samhällsexpo sommaren 2017.

Stångåstaden är ett av dessa företag som ska bygga och nu skriver man ett avtal om produktion av bostäder i Vallastaden med NCC. Avtalet omfattar nyproduktion av ett trettiotal bostäder både i radhus och lägenheter i flerfamiljshus allting som hyresrätter.

– Stångåstaden har köpt marken och nu anlitar vi genom avtalet NCC. Vi kommer att utnyttja varandras kompetens på ett bra sätt. NCC är bra på bland annat teknik och kostnadskalkylering och vi kompletter med vår kompetens , säger Anders Stjärnberg, fastighetschef på Stångåstaden.

– Projektet kommer att bedrivas i partnering enligt skolboken från första början. Partnering är en strukturerad samarbetsform i byggbranschen, där byggherren, konsulterna, entreprenörerna och andra nyckelaktörer gemensamt löser en bygguppgift genom samarbete.

Enbart hyresrätter

Radhusen, vilka är fyra till antalet, kommer att ha olika fasadmaterial, invändigt kommer de även att ha fyra olika inredningskoncept och inflyttning sker successivt under 2016-2017. Lägenheterna i flerfamiljshusen fördelas på två fastigheter och kommer att ritas av två olika arkitektkontor. Det är femvåningshus med totalt cirka 25till 30 lägenheter. Den ena fastigheten byggs som ett plusenergihus, vilket innebär att det producerar mer energi än det förbrukar.

– Huset är byggda som Passivhus och vi är precis i början av arbetet så vi har inte bestämt hur energin ska tillföras, om det blir solpaneler eller annat. Men vi räknar med att på årsbasis ska huset vara självförsörjande, avrundar Anders Stjärnberg.