Newcastlesjuka har drabbat Norrköping

Provresultat från Statens veterinärmedicinska anstalt har visat att en besättning med cirka 24 000 värphöns i Norrköping är smittade av newcastlesjukan.

Jordbruksverket har därför infört restriktioner i området för att undvika smittspridning eftersom newcastlesjukan är en mycket allvarlig och smittsam djursjukdom men den är dock inte överförbar till människor..

Djuren avlivas

På den smittade gården är det tillträdesförbud och där råder särskilda restriktioner, som innebär att inga djur eller djurprodukter får lämna eller komma in till gården. Djuren kommer att avlivas och gården kommer att saneras. Jordbruksverket har inlett en smittskyddsutredning för att undersöka varifrån smittan kan ha kommit och om det finns risk för att smittan kan ha spridits vidare. Jordbruksverket har beslutat att införa ett skyddsområde med tre kilometers radie kring gården och ett övervakningsområde med tio kilometers radie.

Anmälningsplikt

En djurägare som misstänker newcastlesjuka måste kontakta veterinär som i sin tur måste rapportera misstanke om newcastlesjuka till länsveterinären och Jordbruksverket. Newcastle är en epizootisk sjukdom, vilket är motsvarande begrepp för epidemi som används för människor. Till dess att en veterinär tar sig an fallet måste man själv göra allt man kan för att förhindra smittspridning.