• Nu har Kommunen förstärkt bemanningen vid stadsbiblioteket. Foto: Kajsa Nilsson

Norrköping inne i våldsspiralen

Kommunen startar krisstödsgrupp

Malmö, Göteborg och nu Norrköping är städer där det meningslösa våldet har slagit rot och blåljusen sveper över gator och torg.
Politiker pratar om att skärpa straffsatserna för grova våldsbrott men oavhängigt detta sprider sig en djup oro ute i samhället hos allmänheten. Det grova våldet i form av knivskärningar och bombdåd är till synes oförklarliga men ett offentligt för- och efterarbete behövs för att motverka den onda spiralen.

Offentliga stödsamtal

Med anledning av gårdagens våldsamma attacker i centrala Norrköping har kommunen organiserat ett omedelbart krisstöd. Polisen har etablerat kontakt med Norrköpings kommuns krisgrupp i det aktuella ärendet och man genomför även avlastningssamtal med de poliser som arbetade nära händelsen vid biblioteket.Norrköpings kommun öppnade under gårdagen en krisstödstelefon för dem som behöver stöd efter attacken i Norrköping, där två personer skadades allvarligt och en lindrigt. Telefonen är öppen för alla, och bemannas av en krisstödsgrupp som kan ge stöd och hjälp.

Politiker agerar

Kommunens krisledningsutskott som leds av kommunstyrelsens ordförande Lars Stjernkvist (S) gick under gårdags eftermiddagen igenom händelseförloppet kring måndagens knivdåd och kunde konstatera att kommunens insatser och samverkan vid kriser har fungerat väl. Krisledningsutskottet kommer att mötas igen i morgon eftermiddag.

–Det viktigaste just nu är att tillsammans med polis, sjukvård och andra finnas till och stödja de som drabbats och chockats, säger Lars Stjernkvist.

Förstärkt bemanning

Kommunen har även förstärkt bemanningen på stadsbiblioteket, i vars närhet två av attackerna skedde, för att stötta både personal och besökare.

– Våra tankar går till de drabbade och deras anhöriga. Det finns även många som bevittnat de här attackerna, och som också kan vara i behov av stöd, säger kommundirektör Åsa Byman Falck.Socialtjänsten inom Norrköpings kommun finns tillgänglig för de som behöver stöd och hjälp, telefonnummer 011-15 22 83, och den är öppen för alla. Kommunen ger löpande information på norrkoping.se och på kommunens facebook.