• Linköpings kommun missade den utlysta möjligheten till EU finansiering men Norrköping kan starta tillgänglighetsplanering för alla resenärer.. Foto: Tommy Pettersson

Norrköpingstrafik görs mer tillgänglig

Får 12 miljoner från EU

Norrköping har nyligen fått besked om att EU förmodligen kommer att medfinansiera ett projekt för att utveckla och förbättra förutsättningarna för gång, cykel och kollektivtrafik med fokus på resor i, in och ut ur Norrköping samt på Norrköpings nya resecentrum.

Norrköpings kommun står inför massiva investeringar och utmaningar när det gäller infrastrukturen de närmsta tio till femton åren.

Olika falla ödets lotter

Till skillnad från Linköpings kommun kommer man sannolikt att få medfinansiering nu för att göra resor mer tillgängliga för alla resenärer.
Linköping får dock vänta med sina eventuella EU pengar eftersom kommunens ansökan dribblades bort genom Trafikverkets remissvar i våras vilket ledde till att ”CEF-ansökan” sorterades bort.
På grund av Trafikverkets hantering missade Linköpings kommun den utlysta möjligheten till EU finansiering i år. Trafikverket ”svarade” bort ansökan eftersom man sade att Ostlänken skulle dras utanför Linköping.

God tanke

Tanken i EU medfinansiering är att tillgängligheten ska vara så bra och restiden så snabb och konkurrenskraftig att mer hållbara transportsätt är det självklara valet för väsentligen fler resenärer.
–Det känns fantastiskt bra att vi nu får resurserna för att göra en bred översyn av trafiken i staden. 
På så sätt står vi redo för att erbjuda Norrköpingsborna de bästa förutsättningarna när Ostlänken startar 2028. Det säger Anna Larsson, tillträdande projektledare med anledning av att EU högst sannolikt kommer att medfinansiera ett projekt för att utveckla och förbättra förutsättningarna för gång, cykel och kollektivtrafik i Norrköping.
–När Ostlänken tas i bruk år 2028 kommer kapaciteten på järnvägen mer än att ha fördubblats från en dag till en annan. Det skapar fantastiska möjligheter för en stad som Norrköping men ställer också krav på att vi förmår att ställa om och ta tillvara chanserna som ges. Med fler resor kommer trycket på stadens trafiksystem att öka liksom kraven och förväntningarna från Norrköpingsborna och intilliggande kommuner. 
Stadens infrastruktur måste utnyttjas mer effektivt för att fler resenärer ska få plats och komma fram i tid, säger Anna Larsson.

Trenne parter

Projektet är ett samarbete mellan tre parter, Norrköpings kommun, Östgötatrafiken och Region Östergötland och den totala kostnaden uppgår till 23 miljoner kronor där EU enligt förslaget medfinansierar projektet med 50 procent och de tre parterna finansierar resterande 50.
Därmed har projektet resurserna för att under tre år utreda och planera för mer hållbara transporter och förbättra förutsättningarna för gång-, cykel- och kollektivtrafik i och in i Norrköping.