• Till en kostnad av 18 miljoner så har man fått en bro, ny hållplats och cykelväg. Den röda bron blir en fin entré till tätorten Åtvidaberg. Foto: Helen Stenberg
  • Äntligen är bron på plats. Foto: Helen Stenberg

Nu är bron över 35:an klar

Under ganska lång tid har ombyggnad pågått vid infarten till Åtvidaberg från Linköping och väg 35. Nu invigs den nya bron och den 24 juni släpps kollektivtrafiken på.

Väg 35 är ganska hårt trafikerad och det finns inte många ställen man kan korsa den på ett säkert sätt. Det är en av anledningarna till den nya bro som nu tas i bruk, men det är inte hela sanningen. Bron och byggnationen kring denna har att göra med att vi har som ambition att underlätta för dem som vill pendla med tåg eller buss. Därvid var vi tvungna att dra ut kollektivtrafiken ända fram till 35:an, berättar Johan Gustavsson som är ansvarig för, bland annat, gatorna i Åtvidabergs kommun.

Fin bro och bra hållplats

-Naturligtvis känns det roligt att kunna inviga en så pass fin bro men jag tycker att trafiksäkerheten väger ganska tungt i det här även om man vill få flera att åka kollektivt, fortsätter Johan Gustavsson och berättar sedan att hela projektet gått lös på 18 miljoner. Han fortsätter:

-Nu sker det slutbesiktning i dagarna och sedan släpps kollektivtrafiken på och i och med det är projektet slutfört, avslutar Johan Gustavsson. Hållplatsen och brobyggandet är ett samverkansprojekt mellan Åtvidabergs kommun, Trafikverket, Östgötatrafiken och Östsam, där man gemensamt satsar för ökad trafiksäkerhet och ökad kollektivtrafikanvändning. Det som nu gjorts i Åtvidaberg är en del av en större satsning på sträckan Åtvidaberg-Linköping där det görs åtgärder i Grebo och Bankekind. Syftet är att skapa en konkurrenskraftig och attraktiv kollektivtrafik. Projektet är delfinansierat av Europeiska Regionala Utvecklingsfonden.