• Välkommen till US Norra entré. Foto: Linn Strelin
  • Mats Johansson klippte bandet. Foto: Linn Strelin

Nu är norra ingången öppen

I fredags invigdes den Norra entrén på US. Till en kostnad av två miljarder har man nu fått en fräsch och välkomnade entré med butiker och reception, lektionssalar och mycket mera.

Det var en stolt Mats Johansson, socialdemokratisk ordförande för regionstyrelsen, som först tog till orda under förmiddagens talarparad i den nya huskroppen.

Glad och stolt

– En sådan här dag är man självklart både glad och stolt samt väldigt nöjd med det beslut man tog i det dåvarande Landstinget i februari 2011 och nu kan se resultatet av. Nu står vi gott rustade inför framtida utmaningar när det gäller både vård men också inför det samarbete vi har med LiU. Stefan Fredriksson är fastighetsutvecklingschef hos den nyligen bildade regionen och han är minst lika glad som mats Johansson.

Två miljarder

– Total kostnad för hela byggprojektet är 3,9 miljarder. Den första etappen som vi nu inviger har kostat två miljarder och vi har hållit både den ekonomiska kalkylen och tidsplanen. Vi hade en del utmaningar i början vad gäller byggandet och fick tänka om eller hitta andra lösningar då det var lite besvärligt med berggrunden men det löste sig ganska snart. Vi har satsat ganska mycket på att göra det lätt att hitta för den som kommer hit som patient samt att få ett bra inflöde av människor i huset. Till exempel så kan man nu gå genom hela den norra entrén och till den södra utan att byta våningsplan som tidigare.

Rustad för framtiden

I den lilla pamflett som fanns att tillgå poängterades att man satsat på patientsäkerhet, effektiva flöden, flexibilitet, att det ska vara lätt att hitta, hållbarhet samt en samlad lösning och effektiv flödesprincip. När så det traditionsenliga bandet var klipp så sköts det konfetti och bjöds på mingellunch. Idag lördag är allmänheten välkommen att ta del av den nya entrén och alla lokaler.