• Snart får Trädgårdsföreningen Sveriges första rullstolsgunga. Foto: Kajsa Nilsson
  • Funktionshinder ska inte vara ett hinder för lek. Det säger samhällsbyggnadsnämndens ordförande Muharrem Demirok. Foto: Kajsa Nilsson

Nu får alla barn gunga

Rullstolsanpassad gunga i Trädgårdsföreningen

Snart får alla barn möjlighet att gunga i Trädgårdsföreningens lekpark. Kommunen är troligtvis först i Sverige med att bygga en rullstolsanpassad gunga. Den nya gungan gör det möjligt för rullstolsburna barn att också få vara med och leka i stället för att sitta bredvid och titta på.

– Det är viktigt att gungan placeras i centrala lekplatsen så att de rullstolsburna barnen inte hamnar vid sidan om, påpekar samhällsbyggnadsnämndens ordförande Muharrem Demirok som i nuläget inte har något datum för när gungan kommer i bruk men hoppas på att bli klar under den här sommarsäsongen. Beslutet om att bygga gungan togs efter ett inkommet medborgarförslag från Maria Jexén.

– Vi har tittat på gungor under en längre tid men det har inte funnits några gungor som är godkända enligt svenska regler, men nu finns det ett företag som gör godkända gungor. Vi tror att vi är först i Sverige med att installera en rullstolsanpassad gunga, säger han.

Anpassad lekplats

Kommunen har redan anpassat Trädgårdsföreningens lekplats till funktionshindrade barn, både genom en upphöjd sandlåda för rullstolsburna barn och lekutrustning och rutschkana som nås via ramp. Det finns dessutom 40 kompisgungor på lekplatser i stan, däribland Trädgårdsföreningen. Kompisgungorna är stora och runda och gör det möjligt för barn med nedsatt motorik att ligga ner och gunga. Trots det syftet är gungorna lika populära bland övriga barn.

– Funktionshinder ska inte vara ett hinder för lek.

Vi börjar med att bygga en gunga för rullstolsburna. Om den funkar bra bygger vi fler, säger Muharrem Demirok.