• förskolan i Långbrottet är klar Foto: Tommy Pettersson

Nu flyttar barnen in

Nu står den nya förskolan i Långbrottet klar. Barnen flyttar in den 8 december men redan veckan innan tas den i bruk.

Lena Karlsson-Bergholtz, förskolechef, är väldigt nöjd med den nya förskolan som nu kommer att tas i bruk. Den nya förskolan har sex avdelningar och kan ta emot i runda tal 100 barn. Hälften av avdelningarna är avsedda för de mindre barnen, men alla barn har möjlighet att röra sig mellan avdelningarna och i mitten av byggnaden finns ett större torg, där även en scen ryms som kan användas för exempelvis teater eller uppträdanden. Förutom torget framhåller Lena även matsalen och det pedagogiska köket där man kan ha en lång rad verksamheter.

Glad chef

– Det finns även möjlighet att arbeta med lera och sedan bränna det man gjort i den ung som finns där men huvudsakligen är köket till för matlagning så klart, menar Lena Karlsson-Bergholtz, som berättar att man kommer att flytta in i lokalerna redan den förste december men att man kommer att ägna den första veckan åt att göra ordning i lokalerna innan barnen, som är i åldrarna 1 till 5 år, flyttar in. Att förskolan är efterlängtad är inte att ta fel på. Lena Karlsson-Bergholtz kan inte nog glädjas åt hur bra den blivit och att man arbetar Reggio Emilia inspirerat.

Inspirerarde miljö

– Reggio Emilia handlar mycket om att utveckla barnens uttrycksmöjligheter och tanken med utomhusmiljön är att den ska inspirera varje barn till att själv upptäcka hur de ska använda lekmiljön runt förskolan. Därför har vi valt att utforma ytorna så att de inte tvingar barnet att leka på ett visst sätt, utan i stället skapa en miljö som väcker nyfikenhet och bjuder på olika möjligheter att använda ytorna till. På så sätt hänger pedagogiken, inomhus- och utomhusmiljön ihop, menar förskolechefen avslutningsvis.