• Anders Nilsson och Åke Wester på väg ut för att inspektera norsbestånd och förekomsten av skarv. Foto: Tommy Pettersson
  • Nu flockas Skarvarna igen för att rovfiska Nors. Foto: Tommy Pettersson
  • Nors fångas med stora håvar. Foto: Tommy Pettersson

Nu leker norsen i strömmen igen

Vårt jordklots ekosystem är en känsliga apparat. Naturens gång kan lätt rubbas av människan och naturkatastrofer. Ett exempel på mänsklig påverkan är förekomsten av skarv i Sverige.

Skarven kommer ursprungligen från Sydostasien och fördes in i Sverige i modern tid. Den uppfattningen delas inte av bland annat Naturvårdsverket som anser att skarv inte är en så kallad invasiv främmande art i Sverige.

Rubbar kedjan

Idag betraktas skarven av många i Sverige som ett hot mot ett rikligt fiskebestånd. Andra menar att den bidrar till mångfald i naturen.

En del av den konflikten handlar naturligtvis om konkurrens om fisken i vissa områden. Skarv äter stora mängder av fisk. I insjöar och vid åmynningar pågår en bevisbar negativ påverkan på beståndet av till exempel nors och därmed också på, alla däröver, befintliga arter i näringskedjan. Norsen utgör en väldigt viktig bytesfisk för gös, abborre och andra fiskarter.

Mänsklig påverkan?

Norsen har nu i vår glädjande nog börjat uppträda i stora stim i utloppet av Motala Ström nräemare bestämt vid Kungsbro. Lektiden för norsen är tidig våren och att den lilla fisken kommit tillbaka i Roxen igen kan man se i och med de stora flockarna av skarvar och skrakar som kalasar på nors.

– Vi har inte sett nors på flera år här i Roxan. Det är glädjande att vi nu kan konstatera att arten kommit tillbaka och det är stor nors som vi ser idag. Detta beror på att strömningen är perfekt för leken för närvarande , berättar Anders "Roxenfiskarn" Nilsson och fortsätter.

– Under den perioden som korttidsregleringen pågick i Svartån och Motala Ström försvann norsen helt i Roxen. Även vid tillfällen då man reparerade vattenkraftstationer minskade beståndet. Men efter att Tekniska verken börjat med minitappning hoppas vi att norsen är här för att stanna, menar Anders.

Nu återstår det att se hur det går för norsen när vattenregleringen inte är det största hotet utan det istället är skarven som är den stora boven.