• Per bakom sitt skrivbord på NU-Link. Foto: Tommy Pettersson

NU-Link hjälper till

Är du en företagare som tänker öppna upp i Linköping så är risken stor att du kommer i kontakt med kommunens näringslivsbolag NU-Link och dess etableringsansvarige Per E Wiman.

Kort sagt så går Per E Wimans arbete ut på att få företag att komma till Linköping och etablera sig här. Det kan, i princip, röra sig om vilken bransch som helst och kanske är det detta faktum som göra hans arbete både utmanande och intressant.

– Vi jobbar både men att söka upp företag och försöka få dem att inse de möjligheter som finns i Linköping. Sedan kan förhållandet vara att ett företag ringer till oss och vill etablera sig. Ibland förekommer det att de skickar en kravspecifikation som kan vara väldigt detaljerade men mest handlar det så klart om vilken mark eller vilka lokaler som är tillgängliga, möjligheten till att rekrytera kompetent personal men det kan även vara väldigt detaljerat och nästan handla om vilka dagis som finns i närheten.

Handel på Tornby

Linköping är en bra kommun att verka i. Mycket handlar om handel och Tornby som till ytan är landets andra största handelsområde.

– Hela 88 procent av de stora kedjorna finns på Tornby så då är det bara 12 procent kvar att bearbeta. Klart vi gör det men det är inte så mycket att jobba med. Sedan vill de allra flesta stora kedjor först etablera sig i Stockholm, Göteborg, Malmö och sedan kanske Helsingborg och Linköping kommer på tal. Att få hit en stor internationell klädkedja, exempelvis, som inte finns i landet sedan tidigare så är det, i princip, helt omöjligt att få dem att komma till oss först, menar Per E Wiman och berättar att de varje år besöker en stor mässa i Franska Cannes där det största aktörerna finns och så även en del byggherrar deltar. Just byggherrar och fastighetsbolag är ytterst viktiga för företagsetableringar ska kunna gå från ord till handling.

Närhet och personliga kontakter

– Just när det kommer till personliga kontakter och närhet till beslut så måste jag säga att vi är ganska bra här i Linköping. Jag träffade Media Markt och etablerade en kontakt med dem. Efter 15 minuter kände vi att en etablering här skulle vara möjlig. När sedan huvudkontoret sagt sitt så var det bara att köra igång. Allt blev klart på drygt sex månader. Så lätt går det inte varje gång, menar Per E Wiman som anser att Linköping har ett bra företagsklimat, framsynta politiker och tjänstemän vilket är en förutsättning för att allt ska fungera bra när företag ska etablera sig.