Nu ökar nybilsförsäljningen

Glädjande för alla bilhandlare är den nyligen publicerade statistiken för nybilsförsäljningen under årets första kvartal. Det verkar som intresset att köpa ny bil ökar igen efter några tuffa år för bilbranschen. Ökningen januari – mars blev 20,9 procent.

Bara under mars månad ökade antalet nyregistreringar med hela 22,7 procent jämfört med samma månad förra året. Det visar statistiken från branschorganisationen Bil Sweden, som är en medlemsorganisation för tillverkare och importörer av personbilar, lastbilar och bussar.

Uppgången började redan ta fart i februari, då det registrerades 21 535 nya personbilar, vilket jämfört med samma månad förra året var en ökning med 20,5 procent. Andelen miljöbilar, som nyregistrerats hittills i år, är 15,8 procent.

– Orsaken till ökning är den ökade köpkraften hos hushållen kombinerat med historiskt låga räntor samt att vi haft en låg inflation och en förbättring av konjunkturen är på gång, menar Bertil Moldén, vd för BIL Sweden. – Vi har samtidigt haft en högre orderingång än väntat och det gör att vi nu har justerat upp vår nybilsprognos från 275 000 till 290 000 bilar. En uppgång var dock väntad, då vi hade ganska så svaga siffror förra året, säger Bertil Moldén.

Även lastbilsregistreringen ökar

På lastbilsfronten ser det också ljust ut. Under årets första kvartal så ökade lastbilsregistreringarna med 14,2 procent. Även här var mars månad bra då ökningen blev 19,6 procent, vilket innebär att 4 503 nya lastbilar registrerades. Lastbilar delas in i lätta och tunga bilar. För dom lätta lastbilar upp till 3,5 ton var ökningen 18,5 procent i mars och tunga lastbilar över 16 ton ökade med hela 34 procent. Det var fjärde månaden i rad som den totala registreringen av lastbilar ökade.

– Att lastbilsregistreringen ökar kan man nog tyda som ett tecken på att vi är på väg mot en förbättrad konjunktur. Årets siffra är den näst högsta marssiffran någonsin, säger Bertil Moldén, som också framhåller att det under perioden jan- mars har registrerats 69 stycket eldrivna lätta lastbilar, vilket ska jämföras med 49 stycken samma period förra året. Dom nya miljökraven, som upphandlare av tjänster kräver, gör att vi kommer att få se mer eldrivna lätta lastbilar i våra storstadområden, menar Bertil Moldén, som inte skulle inte bli förvånad om elbilar för varutransporter i Stockholm blir ett krav framöver.

Ökning i Östergötland

Hos Sven Almevik AB, som säljer bilar av märket Honda, märks en klar uppgång och ett ökat intresse från kunderna.

– Vi märker att intresset har ökat för att skaffa en ny bil och vid vår premiärvisning av den nya Honda Civic kombi den 15 mars, var intresset på topp med många besökare. Den låga räntan gör naturligtvis sitt till och vi kan konstatera att vi redan har en bra orderingång om vi jämför med samma period förra året, säger en glad Sven Almevik, bilhandlare på Tornby, som varit med om många upp och nedgångar i bilförsäljningen genom årens lopp.