Nu startar bygget av Kopparsvanen

Det nya vård och omsorgsboendet, som är en del av hyresrättsföreningen Kopparsvanen börjar byggas i slutet av månaden. Om drygt ett år är det dags för inflyttning.

Det kommer att uppföras ett nytt vård och omsorgsboende på Östergårdsområdet där man satsar på ”framtidens äldreboende”. Man kommer att satsa på både inne och utemiljön. Även personalen kommer att få en bättre och mera trivsam arbetsmiljö. Hela projektet består av att renovera hela Östergårdsområdet, där delar av nuvarande Östergården blir kvar, samt att bygga nya bostäder. Nybyggnationen av lägenheterna börjar hösten 2013 och de första kommer att vara klara för inflyttning hösten 2014. Det nya boendet kommer att byggas bakom Koppargården. Efter nybyggnationen står Koppargården och Kommunrehab näst på tur att renoveras. Där kommer det att ske både utvändiga och invändiga renoveringar. I projektet ingår också att se över utemiljön för hela området och förbättra den.