• Under de sista dagarna av sommarlovet var 75 barn på dansläger på Folkuniversitetet med ledarna Agnes Bergqvist och Benjamin Trossö. Foto: Kajsa Nilsson
  • I höst tar Folkuniversitetet över Kulturskolans dansundervisning. Foto: Kajsa Nilsson
  • Biträdande avdelningschefen Åsa Forsman menar att det inte ska bli någon större förändring för eleverna. Foto: Kajsa Nilsson

Nu tar Folkuniversitetet över dansundervisningen

På torsdag startar höstterminen för grundskolans elever och snart sätter även studieförbundens undervisning igång. Från och med i höst drivs delar av Kulturskolan via Folkuniversitetet.

Ansökan sker som tidigare via Kulturskolan men själva verksamheten kommer att bedrivas av Folkuniversitetet. Med anledning av entreprenörbytet av delar av Kulturskolans verksamhet kom Folkuniversitetet in i bilden och kommer framöver driva dans- och teaterverksamheten. Upphandlingen överklagades och det har lett till förseningar i terminsstarten. Nu är det klart att undervisningen ska börja under vecka 36.

Bredare verksamhet

Folkuniversitetet har sedan lång tid tillbaka bedrivit dansundervisning och nytillskottet från Kulturskolan kommer att stå för en bredare undervisning än den mer specialiserade övriga dansundervisningen.

– De två danslärare som arbetar på Kulturskolan kommer att börja arbeta hos oss. Dansen kommer även vara i samma lokaler som den har varit under Kulturskolans tid, så det kommer inte att bli några större förändringar för eleverna, säger Åsa Forsman, biträdande avdelningschef på Folkuniversitetet.

Kompetensutveckling

Sedan en tid tillbaka har Folkuniversitetet bedrivit kompetensutvecklande kurser i Stockholmsområdet. Nu har verksamheten även kommit till Östergötland.

– Vi ska börja med diplomutbildning inom ekonomi och ekologisk mathållning. De riktar sig till personer som vill ha eller behöver kompetensutveckling inom dessa områden. Eleverna träffas under tre timmar vid två tillfällen varje vecka. Vi ska dessutom börja med kortare kurser i engelska som bara pågår under några veckor, de riktar sig till ungdomar och vuxna, säger hon.