• Susanna Ljunggren och Pia Landberg visar mammografiapparaten. Foto: Julia Kimell
  • Mammografin ligger i ingång 34 i O-huset på Universitetssjukhuset i Linköping. Foto: Julia Kimell

Nu undersöks brösten på ett enda ställe

Sedan den första september kan alla kvinnor i Östergötland gå till Bröstenheten vid Universitetssjukhuset i Linköping om de upptäcker förändringar i sina bröst. Här samverkar flera kliniker inom enheten för att förkorta vårdtiderna vid misstänkt bröstcancer: diagnostik, kirurgi och onkologi.

– Vi är glada och stolta över nybyggnationen. Nu när alla är på samma ställe förbättras vårdprocessen och omhändertagandet effektiviseras, säger Ann Josefsson som är chef för Centrum för kirurgi, ortopedi och cancervård.

Det nya är att invånarna kan ringa direkt till Bröstenheten i stället för till vårdcentralen, och får genast prata med en bröstkunnig sjuksköterska som kan avgöra om det behövs någon undersökning. Här finns mammografi och provtagningsmöjligheter för vävnads- och cellprover. Allt utom kirurgin är under samma tak: ett besök för allt och väntetiderna förkortas.

Nöjda kvinnor

Pia Landberg är processledare för arbetet med Bröstenheten och Susanna Ljunggren representerar Moa-Lina, Bröstcancerföreningen i Östergötland.

– Det är en trygghet att veta vart man ska gå, och man får en kontaktsköterska. Vi jobbar utifrån patientens perspektiv och det är en seger att ha allting samlat för de 32 600 kvinnorna som årligen undersöks, säger Pia Landberg.

Susanna Ljunggren är från bröstcancerföreningen i Målilla och fick själv en bröstcancerdiagnos 2009.

– Det har hänt otroligt mycket i utvecklingen. Ledtiderna har gått ner – nu väntar patienten på operation 40 dagar i stället för 60. Man får veta sin nya tid direkt efter sitt besök, säger hon.

Därtill kan ett utsatt bröst bevaras i en mycket större grad idag än tidigare, då det var vanligt att hela bröstet togs bort. Screening och mammografi kan fånga fler tidiga fall och det går 17 dagar från beslut till behandling – en siffra som står sig väl i landet.

Kolla upp dig!

Till Östergötlands 46 000 kvinnor mellan 40 och 74 som kallas på mammografi har teamet en uppmaning:

– Det är jätteviktigt att komma på mammografin. Av de som kallades kom 78 procent hit i fjol, men nu siktar vi på över 80 procent. I åldrarna mellan 40 och 47 är det färst som kommer. Men det gäller att upptäcka förändringen i tid! Yngre och äldre kvinnor utanför åldersspannet ska såklart också ringa om de anar oråd.