Nulink ska främja integration

Koalition för Linköping fullföljer förändringen av de kommunala bolagens ägardirektiv. Näringslivsbolaget Nulink får nu uppdraget att stärka samverkan mellan lokalt näringsliv och utbildning. Genom att främja nyföretagande i utsatta stadsdelar hoppas man även kunna motverka den ökande segregationen.
I de gemensamma ägardirektiven för kommunala bolag ingår att följa samverkansprogrammet ”Höjda ambitioner för Linköping”. Kommunfullmäktige har redan reviderat de gemensamma direktiven – nästa steg blir de särskilda direktiv som reglerar ägarens målsättning med verksamheten. Ett uttalat uppdrag för Nulink är att främja näringslivets sociala ansvar, främst på integrationsområdet.

– Segregationen ökar i Linköping och det är en kommunövergripande utmaning som vi med olika medel måste ta oss an. Nulinks mål är att bidra till fler jobb och fler företag och att de kan vara en viktig aktör för att främja integration återspeglas i förslaget till nya ägardirektiv. Ökat fokus läggs nu på att främja entreprenörskap och nyföretagande inom utsatta stadsdelar som Berga, Ryd och Skäggetorp, säger kommunalrådet Karin Granbom Ellison som representerar Folkpartiet, i ett pressmeddelande.

Rebecca Björkholm