• Här sitter den sista personalgruppen på Kalvudden framför "Västan". Foto: Tommy Pettersson

Ny barnkoloni på Camp Rengen

Kalvudden går i graven

Kalvudden i Rimforsa är en klassiska kolonianläggning men nu ersätts den anläggningen. På Barn- och ungdomsnämnden sammanträde i torsdags fattades det historiska beslutet att flytta kolloverksamheten till KFUM:s lägergård.

Funnit ersättning

Kalvudden utanför Rimforsa skiftade ägare i november 2015 och internatkolonin som har funnits sedan 1925 läggs ned. Även vandrarhemmet som varit öppet ett tjugotalet år upphör därmed. En privat ägare Magnus Lidén från Rimforsa ska använda området för eget bruk. Kalvuddens internatkoloni upphörde därmed sommaren 2016 men Linköpings kommun har sedan en tid försökt att hitta ett ställe som kan ersätta den anrika anläggningen.

Kommunen har nu hittat det nya stället och kommer att teckna ett nytt avtal med föreningen KFUM om hyra deras lägergård Rengen från och med sommaren 2017. KFUM:s anläggning ligger 2,5 mil söder om Linköping vid sjön Stora Rengen.

Avlusade barn

Redan år 1924 köpte Linköpings skollofskoloniförening in området som kallades för Kalvudden och efter att man byggt två "logement", Östan och Västan och ett kök var det dags för invigning. Året därpå kom de första cirka 75 första kolloungarna via ångfartyget Kinda till Kalvudden.

Kinda angjorde vid badklippan och det första som barnen fick göra var att röja sly och bliva avlusade. Så småningom tog kommunen över anläggningen och antalet barn minskade successivt i takt med att längden på vistelsen drogs ner.

Resten är historia

Kalvudden ligger idylliskt inbäddad på en udde vid Lilla Åsunden och det är en anläggning som byggdes för internatkoloni. Men den epoken går nu tyvärr i graven. 

– Anläggningen vid Rengen bedöms ha de kvaliteter som krävs för kommunens koloniverksamhet. Jag är glad att koloniverksamheten nu får en ny lägergård och att verksamheten fortsätter, säger barn- och ungdomsnämndens ordförande Jakob Björneke (S).

Ingen neddragning

I överenskommelsen ingår sju sammanhängande veckor per år under tiden juni till augusti, utifrån grundskolornas läsårstider. En planeringshelg under maj månad ingår också i överenskommelsen. Enligt förslaget ska överenskommelsen gälla från förste oktober 2016 till och med 30 september 2019. Det planeras id dagsläget ingen neddragning av antalet barn som får möjlighet att vistas på kollo.