• Tekniska verkens vd Anders Jonsson, styrelseordförande Gösta Gustavsson, Mette Toft, mejerichef, Arla och Lars Hammarström Teknisk chef på Arla klipper bandet. Foto: Julia Kimell
  • Krister på Tekniska verken guidar runt invigningsdagens besökare. Foto: Julia Kimell
  • Mile Elez på Tekniska verken är nöjd över den stora miljöinsatsen. Foto: Julia Kimell

Ny biopanna gör stora miljövinster

De gamla pannorna som drevs av fossilt bränsle har fasats ut hos Tekniska verken och nu är framtiden här med förnyelsebar energi. Därmed kan Arla sänka sina koldioxidutsläpp med 8 500 ton per år.

De 30 000 MWh ånga som den nya biopannan kan leverera till Arla motsvarar årsförbrukningen av värme till cirka 1 500 villor.

– Diskussionerna om en ny panna började redan 2009, och nu har vi utvecklat en strategi som gynnar miljön, Linköpings näringsliv med omnejd och oss själva. Vi har som mål att 2025 vara koldioxidneutrala, säger Tekniska verkens vd Anders Jonsson.

Gösta Gustavsson, styrelseordförande på Tekniska verken, är nöjd över satsningen som är ett tydligt tecken på deras ansvarstagande gentemot miljön.

– Miljön är en viktig fråga för oss eftersom vi står för både el och värme i Linköping. Dagens anläggning visar tydligt att vi vill det här på allvar och får saker att hända, säger han.

Nå klimatmål

Mette Toft är mejerichef på Arla – ett globalt företag som brinner för miljöfrågor.

– Vi har ett ambitiöst mål om förnyelsebara energikällor, och vi funderar alltid på om det finns fler projekt att jobba med. Nu hoppas vi att denna nysatsning kan räcka långt, säger hon.

– Vi insåg att vår egna ånga inte räckte så långt. Alternativen var att byta ut den egna pannan eller samarbeta med någon som hade den tekniska expertisen. Efter en workshop med Tekniska verken inledde vi detta samarbete, säger Lars Hammarström som är teknisk chef på Arla.

Övergångsprocessen har fungerat perfekt utan störningar, vilket är viktigt för ett företag som är igång dygnet runt.

Inga fler oljelaster

Tidigare fick de leverans med oljebil varannan dag, men nu är miljökompensationen ett faktum. Nu forslas ångan bort till grannen Arla i rör med 230-gradig ånga. Bark och flis eldas – restprodukter av pappersindustrin och liknande.

– Det tar nog ett tag innan vi ser de ekonomiska vinsterna av detta eftersom det är en 60-miljonerssatsning, men vi har mycket att vinna, säger Mile Elez på Tekniska verken som är chef för division energi nöjt.