• Moa Mannheimer tillträder som chef för det nationella kunskapscentrumet Barnafrid, som har sitt säte på Linköpings Universitet, den 12 januari. Foto: Dennis Petersson
  • Centrumet ska stötta de personer som på något sätt arbetar med barn och ungdomar och är i behov av den kunskap och forskning som finns. Foto: Dennis Petersson

Ny chef blir startskottet för Barnafrid

Hon är legitimerad psykolog och specialist på våld och övergrepp mot barn. Moa Mannheimers tillträde som chef för det nationella kunskapscentrumet Barnafrid, vars placering är på Linköpings Universitet, kan ses som startskottet för regeringens stora satsning. Nu är hon i full gång med att göra sig hemmastadd på sin nya arbetsplats innan hon formellt går in i chefsrollen den 12 januari. – Vårt uppdrag är att paketera och sprida den kunskap som finns, säger hon.

Den 15 juni förra året beslutade regeringen om att starta ett nationellt kunskapscentrum kring våld och övergrepp mot barn. Medel avsattes för att starta upp verksamheten, som efter anbud från flera av landets högskolor, placerades på Linköpings Universitet. Professor Carl-Göran Svedin, som länge jobbat för en nationell satsning, anställdes som tillfällig centrumchef, men nu, när invigningen av Barnafrid har ägt rum och verksamheten har stabiliserats, lämnar han över ansvaret till den legitimerade psykologen Moa Mannheimer, som i 15 år har arbetat inom barn- och ungdomspsykiatrin i Stockholm.

– Sverige har i många fall varit ledande med att leva upp till barns rättigheter, men samtidigt har vi bland annat fått kritik från FN:s barnrättskommitté att det bemötande barn får i samband med misstanke om brott innefattar brister. Det ser för olika ut runt om i landet och det saknas kunskap, så regeringen såg ett behov av en nationell riktlinje, och jag tycker den här satsningen är helt fantastisk. Det sänder en tydlig signal till alla där ute att de här frågorna är viktiga, säger den framtida centrumchefen.

Remissinstans

Barnafrid har i uppdrag att stötta professionella medarbetare på arbetsplatser som på något sätt jobbar med barn och ungdomar. Det kan handla om bland annat skola, socialtjänst, sjukvård och rättsväsendet, alla som ställs inför situationer där kunskap kring våld och övergrepp mot barn är väsentligt. Dessutom kommer centrumet att stötta beslutsfattare och myndigheter genom att bland annat agera remissinstans vid lagförslag.

– Det finns en massa forskning, det finns en massa saker vi vet inom det här området, men den gemene läraren eller läkaren på vårdcentralen sätter sig ju inte och läser forskningssammanställningar, det kan man helt enkelt inte mäkta med, utan vårt uppdrag handlar mycket om att paketera och sprida den här kunskapen, säger Moa Mannheimer.

Material på nätet

Genom föreläsningar, konferenser, nätverk och utbildningssatsningar hoppas den nya chefen att Barnafrid kan nå ut till så många aktörer som möjligt runt om i landet. En annan viktig faktor för att göra just det är att skapa ett forum och göra material tillgängligt på nätet, en av de större utmaningarna enligt Mannheimer.

– Om vi inte kan förebygga våld och övergrepp helt är visionen med Barnafrid att minska riskerna och fånga upp barnfamiljerna innan det värsta händer, men också att se till att de får ett bra bemötande när det väl händer, säger Mannheimer och avslutar:

– Det känns givetvis jätte jättekul att äntligen få börja, men samtidigt känns det som en stor utmaning att kunna ro i hamn allting. Jag vill ju helst få allt på plats i februari, men det gäller att ha en tydlig plan så att man satsar på rätt saker, både långsiktigt och kortsiktigt.