• Kommer det att byggas på Östbergaskolans tomt? Foto: Tommy Pettersson

Ny detaljplan på Östbergaskolans tomt

Samhällsbyggnadsnämnden tyckte vid sitt senaste sammanträde att det fanns anledning att pröva önskemål från HSB och Riksbyggen angående en ny detaljplan på tomten där före detta Östbergaskolan låg.

Skolan revs när Socialdemokrater och Moderater bedömde det som att det fanns för få elever i området. Sedan dess har tomten legat för fäfot.

Skamfläcken suddas ut

Riksbyggen och HSB fick byggrätt på tomten för flera år sedan. NCC och Riksbyggen har byggt bostäder men HSB har inte gjort någonting åt sin byggrätt. Tomten har förflackats och betraktas av många som en skamfläck i området. Nu har HSB och Riksbyggen återigen väckt frågan om att bygga på tomten.

– HSB och Riksbyggen vill bygga bostäder på före detta Berga skolas mark och de hoppas att det ska bli möjligt att bygga bilparkeringsplatser på annat sätt än i underjordiska garage, som den nuvarande detaljplanen anger, säger Muharrem Demirok som är ansvarigt kommunalråd.

– Byggrätten har gått ut och vi kan nu ställa andra krav på bostadsbyggandet med en ökad tillgänglighet. Vi kan som exempel kräva utrymme för ett allaktivitetshus i Berga.

Skulle ha byggt höghus

HSB och Riksbyggen har alltså skickat in en gemensam ansökan om ny detaljplan för att bygga bostäder på Lavinen 3 och Lavinen 4 med flera i Berga. Bostäderna kan eventuellt byggas i kombination med kontor och handel. Den nuvarande detaljplanen förutsätter byggande av underjordiskt garage, något som fastighetsägarna anser begränsar möjligheten för att bygga blandade upplåtelseformer.

Byggherrarna önskar att ny detaljplan undersöker möjligheten att anordna bilparkeringsplatser på annat sätt. De vill också få möjlighet att bygga fler bostäder än de cirka 230 lägenheter som finns i nuvarande plan.