• Det byggs både bostäder och skolor i Folkets park. Foto: Daniel Melin
  • Förskolan ska naturligtvis ha en lekpark också. Foto: Daniel Melin

Ny förskola i Folkets park

Den officiella invigningen av förskolan Ombudsmannen i Folkets park skedde förra veckan. Byggstarten var sommaren 2013 och nu är förskolan färdig att ta emot barn både från det befintliga närområdet och från de nyinflyttade familjerna i Folkets park.

Det är Lejonfastigheter som är ägare till förskolan. Det kommunala fastighetsbolagets uppdrag är att se till att det finns skolor, förskolor och lokaler för samhällets välfärdstjänster.

Fördelaktigt anbud

Linköping växer i snabb takt och ett av de mest expansiva områdena är just uppe i Folkets park-området. I takt med att nya bostäder blir klara ökar även behovet av bland annat förskoleplatser. När den nya förskolan i Folkets park skulle upphandlas visade sig Lejonfastigheters anbud vara det mest fördelaktiga.

– Det är överlag ett högt tryck på förskoleplatser i kommunen och vi försöker göra vad vi kan för att möta behovet, berättar Andreas Widgren, projektledare på Lejonfastigheter.

Flexibel byggnad

Förskolan i Folkets Park är uppförd i kvarteret Ombudsmannen på den nya adressen Göstringsgatan, intill Folkets Park och Majgatan. Den L-formade byggnaden består av två våningar med sex förskoleavdelningar som har plats för totalt 120 barn i åldrarna 1–5 år. Men förskolan är också planerad och ritad för att kunna konverteras till skola.

– Med tiden kan området förändras efter aktuella behov. Därför är det viktigt att vi i dag skapar flexibla lokaler som på ett enkelt och kostnadseffektivt sätt kan användas till andra verksamheter, menar Andreas Widgren.

Stora gemenskapsytor

Förutom de sex förskoleavdelningarna inrymmer de två våningarna flera gemensamhetsytor: tillagningskök, matsal med scen, bibliotek och personalutrymmen. Centralt på plan ett ligger det så kallade ”Stora torget” som har plats för såväl större samlingar som små aktiviteter. I anslutning till torget finns också en utemiljö med skärmtak som exempelvis kan användas för utomhuspedagogik. På plan två finns bland annat en större ateljé och flera gemensamma verksamhetsytor.