• Just nu byggs det förfullt på vägen ner mot Åtvidaberg eller omvänt om man så vill. Foto: Patrik Ekström
  • Det kan ibland uppstå väntan då en byggtransport behöver ta sig fram. Foto: Patrik Ekström
  • Klart i vinter berättar skylten vid vägen. Foto: Patrik Ekström
  • Koner visar vägen när själva huvudleden just nu är indisponibel. Foto: Patrik Ekström

Ny hållplats på 35:an

För att öka säkerheten och tillgängligheten bygger nu Trafikverket, tillsammans med Linköpings kommun och med bidrag från Europiska utvecklingsfonden, en omstigningsplats vid Bankekind.

Själva bygget startade redan under sensommaren i augusti och själva byggnationen beräknas vara klar någon gång under vintern 2013 / 2014. Just nu råder det högtryck på själva byggarbetsplatsen och man gräver, fyller på grus och allt annat som behövs när man ska bygga om eller nytt. Just nu kan det uppstå köer och väntan under tidiga mornar och när pendlare ska till och från jobbet. Själva bygget innebär rent praktiskt att man bygger nya busshållsplatser på väg 35 i höjd med avfarten mot Bankekind.

Gångbro och uppvärmda busskurer

 Det byggs även en gång- och cykelbro så att så att gående och cyklister kan ta sig till sin busshållplats på ett säkert sätt. Det kommer även att finnas cykelställ samt uppvärmda väderskydd vid den nya omstigningsplatsen. Meningen är att omstigningsplatsen ska underlätta möjligheten att nå och utnyttja olika pendelbussar.