• Miljöpartiets Cecilia Gyllenberg Bergfasth tycker att det är viktigt med landsbygdsutveckling. Foto: Emma garzon

Ny idrottshall i Brokind

Nu bygger Linköpings kommun idrottsarenor- och hallar i både innerstaden och i tätorterna utanför stadskärnan.

När Linköpings befolkning växer ökar också behovet av fler bostäder, skolor och utbud av fritidsaktiviteter och i södra delarna av kommunen ökar både inflyttning och nybyggnation.

Full storlek

Nu är det Brokind som kommer att få en fullstor idrottshall i anslutning till den nya skolan.

Koalition för Linköping har beslutat att kommunen ska bidra med det driftbidrag som krävs för att en större hall än vad som tidigare beslutats om ska bli verklighet.

– Det är brist på idrottshallar av fullmåttsstorlek i Linköping och Koalition för Linköping har som mål att fler nya idrottshallar ska vara av fullstorlek, säger Jakob Björneke (S), kommunalråd och ordförande i barn- och ungdomsnämnden.

Bygger själva

Behovet av nya idrottshallar hänger ihop med att nya skolor som måste klara den obligatoriska simundervisningen.

Samtidigt har idrottsföreningarna i Linköping behov av fler och bättre anpassade idrottshallar för både träning och matchspel.

Brokinds IF har själva sökt och beviljats externa medel för själva byggkostnaden för en fullstor hall, men det täcker inte alla kostnader. Koalition för Linköping har nu beslutat att kommunen kan bidra med de 300 000 kronor per år i driftbidrag som krävs för en fullstor hall.

– Vi behöver ha mer fokus på landsbygden och de behov som finns där om alla barn och unga i Linköping ska kunna ha en meningsfull fritid, säger Cecilia Gyllenberg Bergfasth (MP), ordförande i kultur- och fritidsnämnden.