• Eva Lindh vill ha skarpare lagstiftning för att stoppa spritbussarna. Foto: Tommy Pettersson

Ny lagstiftning för att stoppa spritbussarna

Länet har varit hårt drabbat av de så kallade Spritbussarna en längre tid och nu vill riksdagsledamot Eva Lindh, (S), se en skärpt lagstiftning för att minska införseln och langingen av alkohol och vänder sig nu till regeringen för att få stöd för sina förslag. – Det handlar om organiserade bussresor med bussresenärer som fått betalt för att maskera en brottslig införsel. Detta kan fungera eftersom regleringen av hur stor mängd varje enskild person kan föra in i landet för så kallat privat bruk är otydlig, säger Eva Lindh, riksdagsledamot, (S).

Stoppa busarna på bussarna

Illegal införsel av alkohol i bussar har alltmer uppmärksammats som ett problem i hela Sverige men det är i Östergötland som Polismyndigheten har kunnat kartlägga och göra tillslag där mycket stora mängder har kunnat föras in i Sverige.

Otillräckliga insatser

De kontroller och tillslag som Tullverket och Polismyndigheten har gjort visar att lagstiftningen är otillräcklig för att kunna bekämpa den illegala införseln menar Lindh.

Det är svårt att kunna bevisa om alkoholen är till för privat bruk eller för illegal försäljning. Ett par domstolsärenden har inneburit att orimligt stora mängder alkohol godtas som personligt bruk av alkohol.

– Jag vill se en skärpt lagstiftning på området, och har skrivit till ansvarig minister för att fråga om man avser att ta initiativ för att försvåra den illegala införseln av alkohol genom att begränsa införselkvoterna. Den nuvarande situationen är inte bra, lagstiftningen gör det svårt att ingripa mot den grova brottsligheten och alkoholen säljs till våra ungdomar med alla problem som det innebär, säger Eva Lindh.

Kontroller visar att:

• Det är en mycket stor mängd alkohol som förs in i landet på detta vis.

• Alkoholen säljs i hög grad vidare till unga personer som har svårt att få tag på alkohol på annat sätt.

• Vinsterna för den som organiserar inköpsresorna är stora.