• Liberalerna och Gustaf Appelberg vill prova nya metoder för inflytande. Foto: Arkiv

Ny metod för väljarinflytande

Liberalerna i Linköping prövar nu en ny metod för väljarinflytande. När Liberalerna i Linköping formulerar sin politik är medborgarnas idéer viktiga.

Som ett led i arbetet stämmer de av med medborgare i Linköping vad de anser om olika frågor genom en medborgarenkät. Enkäten är öppen för alla Linköpingsbor. Alla som vill kan avge sin röst i olika frågor och ges på så sätt en chans att påverka utvecklingen i kommunen. Frågorna spänner över ett brett fält som ekonomi, skola, bostad, kultur, idrott och samhällsbyggnadsfrågor.

– På ett innovativt och nytänkande sätt har vi möjlighet att lyssna till medborgarnas åsikter och ge dem en chans att påverka. Vi som politiker är medborgarnas representanter och att vi får möjlighet att lyssna in deras röster på det här viset är otroligt viktigt för demokratin, säger Gustaf Appelberg, nyvald ordförande för Linköpings Liberala kommunförening och fortsätter.

– I medborgarenkäten får man ta ställning till ett antal frågor som kan komma att bli aktuella framöver i vår kommunen. Kopplat till respektive fråga finns olika svarsalternativ. Det går även bra att komma med ett eget förslag om man inte tycker enligt något av svarsalternativen. Enkäten finns på nätet och kommer att kunna nås via internetannonser i lokala media.