• Mats Johansson styr den nya majoriteten i landstinget. Foto: Kajsa Nilsson

Ny politisk styrning i landstinget

Rött, grönt och lite blått – så kan man presentera den nya landstingsstyrelsen som består av Socialdemokraterna, Miljöpartiet, Folkpartiet och Centerpartiet. Igår presenterade de sin överenskommelse för en regional politik och utveckling. Satsningar på besöksnäring, kollektivtrafik och kultur och turism.

Mats Johnsson, ny ordförande för landstinget tryckte på ett flertal punkter han anser vara viktiga för att länet, och den kommande regionen, där han särskilt tog upp kollektivtrafiken.

– Vi måste få flera att ställa bilen och ta tåget eller bussen istället. Dessa måste bli ett tillräckligt bra och pålitligt alternativ till att åka bil. Tågen och bussen måste bli punktligare och bättre på många plan. Med ganska enkla medel och inte så dyra åtgärder kan man komma långt.

Jobben är viktiga

– Likaså är jobben viktiga för länet och att vi minskar arbetslösheten Vi vill skapa mötesplatser där offentliga aktörers långsiktighet kombineras med universitetets kunskaper och näringslivets innovationsförmåga och kapital.

Den nya styrelsen tryckte även på utvecklandet av besöksnäringen. Än mer marknadsföra länet som turistmål, tillskapa en länsövergripande turistinformation, samt ta fram en strategi för kulturturismen. Stärka kollektivtrafiken. Öka andelen resenärer gentemot bilen. Uppmana och uppmuntra kommunerna att genomföra åtgärder i stadsmiljön som underlättar för kollektivtrafiken. Hitta smarta lösningar för bättre tillgänglighet på landsbygden, exempelvis byabussar och mobil samåkning.

Kulturrundor

Skapa olika typer av ”kulturrundor” eller ”kulturklassiker” och uppmuntra till ett större kulturengagemang. Utjämna skillnader. Regionen ska reservera sommarjobbsplatser för ungdomar vars familjer står långt från arbetsmarknaden. Ekonomisk utsatthet ska inte behöva gå i arv.

Den nya majoriteten vill införa yrkes – SFI inom regionens verksamheter, exempelvis inom undersköterskeyrket, så att nyanlända snabbare kan komma in på arbetsmarknaden. Man vill även sätta maten och måltiden i fokus. Genom att dela upp upphandlingar i mindre delar vill vi gynna den närproducerade maten.