• Magnus Andersson tillsammans med hästen Hjördis. Han har drivit Ånestadstallet i drygt 19 år. Foto: Anna Augustsson

Ny ridsportsanläggning i Tinnerö

En av Sveriges bästa

Nu håller en av Sveriges bästa ridsportsanläggningar på att byggas i Tinnerö. Den nya ridsportsanläggningen med ridskoleverksamhet förväntas bli klart till sommaren 2016. Här ska det finnas plats för ungdomar, vuxna, och personer med funktionsnedsättning.
Smedstads ridsportscenter kommer bli en ny ridanläggning i Tinnerö med ridskoleverksamhet. Ridskolestallet ska ersätta det nuvarande Ånestadsstallet. Ånestadsstallet är slitet och uppfyller inte kraven på reglerna för djurens skydd och säkerhet, men trots det drivs det fortfarande. 

Även placeringen av stallet har varit ifrågasatt i många år då det ligger mitt inne i ett bostadsområde. Behovet av ett nytt stall att ersätta Ånestad med har funnits länge.

Kapacitet till större tävlingar

Den nya ridsportanläggningen ska ha kapacitet för större tävlingar och att skapa en av Sveriges bästa kommunala ridsportanläggningar med 40 ridskolehästar men har plats för minst 60 hästar. 

Detta kommer ge ett nytt lyft för den stora ridsporten inom Linköping. Ridcentret ska kunna ha tävlingar ända upp till SM- nivå. Smedstads ridsportscenter ska ta emot såväl ungdomar som vuxna på alla nivåer. Dom vill också se till att ha kunnig personal så aktiviteter för personer med funktionsnedsättning ska kunna genomföras. Café och restaurangverksamhet är något som också ska verkställas på ridcentret.

Mötesplats

Stallet ska vara en mötesplats för såväl tjejer som killar i alla åldrar där eleverna ska få möjligheten att utvecklas och få det stöd de behöver. Dom siktar på att ungdomarna ska få en så meningsfull fritid som möjligt. Hur individuellt stallet kommer bli med kapacitet för så pass många elever återstår att se.

Stor satsning

Ridsportscentrets ambassadör Malin Baryard Johnsson är en hoppryttare som 2003 vart världsrankad som etta över världens bästa ekipage. Malin säger själv att det betyder mycket att Linköping gör en sådan här stor satsning för intresset och för att utveckla tävlingsverksamheten. Just nu söker de en entreprenör som kan driva Smedstad ridsportscenter.

Miljötänk

Med tanke på placeringen av ridsportscentret har man fått tagit mycket hänsyn på miljön och naturen då det ligger i ett Natura 2000-område i Tinnerö. Centret med stallar och hagar har placerats på det platser som anses har lägsta naturvärde för att ta så mycket hänsyn till miljön som möjligt. Entrévägar har dom sett till det de placeras så trafiken inte ska påverka varken känslig mark eller vegetation. Även fördröjningsmaskiner för dagvattnet anläggs för att minsta påverkan på miljön ska ske.

Upphandling

Till Smedstad Ridsportcenter ska en entreprenör upphandlas. Upphandlingen sköter upphandlingscenter, Linköpings Kommun och kultur- och fritidsförvaltningen. Denna entreprenör ska sköta driften på ridcentret. Upphandlingen kommer gälla från då att ridcentret förväntas bli klart 1 juli 2016 till sommaren 2021. Under denna period finns det krav på att det ska minst ska finnas 40 ridskolehästar varav en tredjedel ska vara ponnyer. Mer än hälften av ridlärarna ska även vara utbildade som ”Svensk Ridlärare level II- III” och att ett café och restaurangverksamhet kommer kunna skötas. Även rehabilitering och habilitering ska finnas.

Ridinstruktören Magnus Andersson från Ånestadstall vet inte vad han vill göra med sina 50 ridskolehästar eller om han vill lägga anbud på Smedstads Ridsportcenter.

- Det var så mycket papper att skriva ut kring anbudet så bläcket tog slut i skrivaren. Magnus berättade även att han har lite tankar på att starta en ny verksamhet men mer än så ville han inte säga kring det. Entreprenören kommer själv få vara med och påverka det arbetsmässiga och verksamhetsmässiga innehållet av driften och den fortsatta utvecklingen av ridcentret. Anbud på detta ska vara inne senast den 6 augusti. Smedstad ridsportcenter kommer som sagt bli klart till sommaren 2016. I och med det hoppas man att intresset för ridsporten kommer öka och att ungdomarna kommer kunna få en meningsfull fritid med plats för utveckling.